top of page
Cover_GenNøgle_studieforløb.png

1:1 forløb med GenNøglerne

Er du klar på at tage på en spændende indre rejse, der vil give dig den klarhed og det overblik, som du længes efter?...

butik_sommer2.jpg
HAR DU NOGENSINDE TÆNKT OVER…

at du måske aldrig helt er blevet “uddannet” i at være dig…

at dine forældre måske ikke havde overskuddet eller indsigterne til at lære dig hvilket komponenter, som du består af - og lige så vigtigt, hvordan at du forholder dig til at være dig. 

 

Du er med andre ord måske havnet på udebane og savner at komme hjem i dig selv, forstå dig selv og skabe nærende vilkår for dig selv. 

 

Hvis du længes efter at kende dig selv, er du kommet til det rette sted!

At navigerer autentisk i en kaotisk verden, bliver meget nemmere når du:

 • Har et kompas (dit Hologenetiske kort) at navigere efter.

 • Forstår de universelle love og det dynamiske og holistiske univers, du er en del af.

 • Kender dine skyggesider og udfordringer og magter at håndtere dem, så de kan transformeres til gaver i dit liv.

 • Har overblik over formål, gaver og potentialer, som du bør indstille dig efter at realisere (oplåse).

 • Ikke længere behøver at sammenligne dig selv med andre og derved komme til at stræbe efter vilkår, der faktisk hverken tjener eller vedrører dig og dit liv.

 • Er sammen med ligesindet, der er på samme rejse som dig, og hvor I kan støtte hinanden undervejs.

Et forløb igennem GenNøglerne og det Hologenetiske kort kan gøre, at du udvikler:

Høj selvbevidsthed og et stærkt fundament at navigere udefra - i forhold til beslutningsprocesser, flow og forandring.

 

En forståelsesramme der gælder både personlige og generelle menneskelige vilkår, så du langt lettere forstår dig selv, men også dine relationer vil blive lettere at omgåes.

 

Et blik for, hvad som er dine styrker, unikhed og genialitet, så du kan skille dig ud fra mængden og stråle ud i verdenen, som den du er.

 

Kendskab til dine skyggesider, så du bedre kan håndtere ubevidste mekanismer og fortrængte traumer, så disse lettere kan transmuteres til gaver (vores største smerte gemmer ofte på vores største gave, hvis vi er modige nok til at gå igennem den).

 

De forhold, der b.la. er med til, at du går i front som medskaber (lysarbejder) af det nye paradigme, vi lige er trådt ind i.

Sky.jpeg
IMG_5520.jpg

 Intet er mere attraktivt end en person, der er  afbalanceret, centreret og samtidig ved, hvem de er og   hvad de bidrager med til denne verden... 

Lad mig introducere studieforløbet 

Aktiveringssekvensen

Hologenetisk_profil.png

Aktiveringssekvensen består af 4 sfærer i det, som kaldes for det Hologenetiske kort, der danner rammen og fundamentet for ens livsbetingelser. 

 

Disse er:

Livsværk - dine handlinger og væren udadtil

Evolution - hvad du her for at lære

Udstråling - hvordan du holder sig sund

Formål - hvad der grundlæggende fuldender dig

 

I hver af de 4 sfære, vil der i forhold til astrologiske og genetiske aspekter omkring tidspunktet for din undfangelse og frem til din fødsel, være prægninger af bestemte GenNøgler og dertilhørende specifikke linjer, der udgør dit personlige blueprint. 

Studieforløbet omkring Aktiveringssekvensen er først og fremmest designet til at give dig indblik i hvilket forhold, der udgør grundsøjlerne i din Hologenetiske profil, så du kan få klarhed over dine mest fundamentale omstændigheder og komme i gang med at lære dem at kende. 

 

Dernæst så vil der også være fokus på begrebet “selvstudie under støttende forhold”. At tilgå ens Hologenetiske profil og udvalgte GenNøgler er en meget personlig proces, hvor der vil være behov for at kontemplere (fordybe sig) over tid og samtidig have nogle andre medstuderende at udveksle erfaringer og tanker med undervejs.

Indhold - Aktiveringsforløbet :

Velkommen

Introduktion til Aktiveringssekvensen:

En lille velkomst,E-bog som giver dig en overordnet Introduktion til GenNøglerne og det Hologenetiske univers, så du er velinformeret inden selve kurset starter.

 

1 modul

 • Præsentation - hvem er vi og hvorfor er vi her

 • Introduktion til sfæren ‘Livsværk’

 • Oplæg omkring kontemplering

 • Q&A

 

2 modul

 • Siden sidst - hvordan går det?

 • Oplæg om udfordringer

 • Introduktion til sfæren ‘Evolution’

 • Q&A

3 modul

 • Siden sidst - hvordan går det?

 • Oplæg om gennembrud

 • Introduktion til sfæren ‘Udstråling’

 • Q&A

 

4 modul

 • Siden sidst - hvordan går det?

 • Oplæg om gennembrud

 • Introduktion til sfæren ‘Formål’

 • Q&A

 

5 modul

 • Siden sidst - hvordan går det?

 • Oplæg om kernestabilitet

 • Afslutning

 • Afklaring om videre forløb

Bonus -materiale

BONUS 1

Skriftlige analyse der omhandler din personlige ‘Aktiveringssekvens'

 

 (værdi 350 kr.) 

BONUS 2

Adgang til lukket Facebook gruppe , hvor du kan netværke og få svar på alle dine spørgsmål. Jeg er med på sidelinjen imens at forløbet står på.

BONUS 3

Mulighed for at gå sammen videre igennem Venussekvensen og Perlesekvensen (to andre forløb der indgår i det Hologenetiske kort)

Hologentiske_kort.png
DIN GENNØGLE GUIDE...

Jeg hedder Pernille og jeg har studeret og beskæftiget mig med personlig udvikling siden 2012 og taget en del kurser og uddannelser indenfor terapi og spiritualitet. Da jeg for nogle år siden, blev introduceret til GenNøglernes univers, faldt brikkerne endelig på plads for mit karrieremæssige virke og jeg har arbejdet lige siden med dette fantastiske holistiske og kærlige system.

 

Jeg kan ikke just sige, at det var kærlighed ved første blik - eller at alting bare gik let og ukompliceret. Det har været ret svært for mig, at forstå dette komplekse system. Jeg har faktisk været ved at give op mange gange undervejs - det må jeg indrømme. Men heldigvis var jeg som tidligere journalist, trænet i at tilgå svært forståeligt materiale, samt jeg har en prægning fra 60 GenNøgle, der b.la. omhandler systemer. Så jeg satte mig for, at forstå og sidenhen omskrive det hele til en let tilgængelig viden, som jeg nu kan præsentere for dig.

 

Jeg har altså intenst studeret filosofien og det komplekse værk som GenNøglerne udgør og ud fra dette studie, har jeg b.la. skrevet essensbeskrivelser af alle 64 GenNøgler, samt et manuskript over det Hologenetiske kort, der bruges i mine analyser og til dette studieforløb.

 

Min intention med at at tilbyde disse forløb er, at gøre dette vidende og komplekse system tilgængeligt for alle - i et dansk format. Det er også et brændende ønske, at samle mennesker, så vi kan gøre brug af hinanden og mærke, at vi ikke er alene.

Pernille_Riis.jpg

Alt det praktiske...

Tirsdage kl. 18.30 - 20.30 på Zoom

 

Maks 8 deltagere

Introduktionspris 1.500 kr. 

EARLY BIRD tom. 1. december 1.250 kr.

 

Obs! Har du allerede købt en skriftlig analyse, kan udgiften til denne blive modregnet prisen for forløbet.

 

Krav: 

Mulighed for at deltage i Zoom (link sendes)

Du skal kende dit fødselsdato, tidspunkt og geografiske sted for din fødsel.

Mulighed for at printe din analyse (ikke et krav men en anbefaling).

Være villig til at ville dele tanker og følelser med 7 andre i et et fortroligt og lukket forum.

Deltage i en lukket (hemmelig) Facebookgruppe, der er for deltagerne.

 

Forløbet foregår på eget ansvar og det er derfor dig, der skal tage handling på eventuelle reaktioner, der opstår i forbindelse med de indsigter, forløbet indvier dig i undervejs.

 

Forløbet er koncentreret omkring de psykiske og arketypiske forhold, og du kan derfor ikke forvente indsigter i hverken de kvantefysiske eller biologiske aspekter, som GenNøglernes univers også afdækker. Vi kommer heller ikke rundt omkring forholdende for “Siddhi” - den højeste bevidsthedsform, vi mennesker kan opnå.

 

Hvem er det ikke for:

Forløbet er ikke for folk med alvorlig psykiske problemer og mentale sygdomme, der kræver professionel lægehjælp. Forløbet er ikke ment som terapi - men kan bruges som supplement til terapi. 

Hvis du har spørgsmål og stadig mangler afklaring, er du velkommen til at kontakte mig på post@pernilleriis.dk, så kan vi aftale et kort telefonmøde, der selvfølgelig er helt uforpligtende efterfølgende.

IMG_5520.jpg
bottom of page