top of page

Sådan kan du bryde med ensomheden

Ensomhed der opstår som følge af følelsen af adskillelse og isolation fra omverdenen, kan for de fleste menneskers vedkommende være en meget pinefuld affære. Vi fungerer med andre ord ret så dårligt, hvis ikke at vi føler os som en del af et fællesskab. Faktisk så kan vi som art ikke tåle det og derfor bør vi gøre alt, hvad vi kan for at bryde denne isolerende og nedbrydende situation.

Igen - og som altid kan en bevidstgørelse -og efterfølgende guidens til handling gøre, at vi kan tage ejerskab over vores situation og ændre på vores forhold. Så med inspiration fra et Teal Swan indlæg, vil jeg i det følgende, give dig et meget stærkt og effektivt værktøj til, at du kan bryde op med ensomheden. Vi har som bekendt allesammen et ego, der i sin mest enkle form, betyder “et separat jeg” eller “et adskilt selv”. For at kunne være (forblive) i oplevelsen af at være adskilt fra enheden/universet, må vi se os selv som værende anderledes/forskellig end vores omverden. Her er det, at vores ego er designet til at sørge for, at denne separation opretholdes og “dens” metode er b.l.a., at benytte vores sind til konstant at enten sammenligne -eller differentiere os med vores omgivelser. For manges vedkommende, så er disse sammenligninger meget ofte præget af negativ karakter. “Han har flere penge end mig”, “Hun er tyndere end mig”, “Jeg kan løbe hurtigere end hende” etc. Alt efter hvor traumatiseret vi er omkring selvværd, ensomhed og vores evner til at socialisere os på, vil graden af negativ sammenligning styre vores sind, hvilket meget let kan få os hvirvlet ind i en destruktiv spiral, der kan være svær at bryde. Jeg ved ikke om du har oplevet at blevet opfordret til -eller selv har haft lyst til at stoppe med at sammenligne dig selv med andre? Det lyder jo effektivt og meget enkelt, men som du kan læse her, så er der altså en meget god grund til at det ikke vil lykkedes dig -vi kan ikke bare sådan lige stoppe en stærk overlevelsesmekanisme…. Løsningen er en anden… -her skal vi lade os inspirere af, hvordan vi optræder, når vi er forelsket. Når vi er forelsket, så handler vores sind stik modstat. Vi er på konstant jagt efter at finde ligheder. Hvordan er vi ens? Livsværdier vi tiltrækkes af? Tanker vi tænker? Meninger og holdninger? Drømme og visioner? Stil og udtryk? etc. Når vi er fokuseret på den måde, når vi møder et andet menneske og vi oplever at være ens i tanker og følelser, så kan det opleves som om, at man nærmest smelter sammen og tosomheden får ensomheden til at forsvinde og alt føles trygt og rart. Vi føler os lykkelige og opererer i nærmest ekstase… Når vi er forelsket, er vi meget bevidste og nærværende i det vi gør og selve “forelskelses-instinktet” har (næsten) samme styrke som vores overlevelsesinstinkt. I denne situation vil vores ego træde tilbage og være mindre dominerende. Så for at bryde denne ego-styring, må vi altså benytte os af bevidste og nærværende handlinger. Her er det, at vi kan gøre en målrettet indsats på at sammenligne os selv med andre og finde alle de ligheder mellem vedkommende og os selv, som vi overhovedet kan. Hvordan -eller på hvilken måde er jeg den samme som __________________________ (indsæt navn -kan også være dyr, ting, steder mm.) Der er ingen grænser for, hvor langt du kan gå for at finde ligheder. Alt efter hvor ensom og isoleret du føler dig og hvor meget, du er styret af dit egos behov for at finde forskelligheder, bør du gå til denne opgave som værende en af de allermest vigtige gøremål i dit liv. Jo mere du øver dig og bevidst forsøger at finde ligheder, jo hurtigere vil du opleve, at du begynder at føle dig som en del af alting og ensomheden vil fortage sig. Måske det synes håbløst og uoverskueligt i starten og du bør måske også indstille dig på at være tålmodig. Men det kan rent faktisk godt lade sig gøre at ændre på vores adfærd -altså ved at være bevidst om at skifte fokus.

 

Hjemme er der, hvor du ikke føler dig ensom.

 

På mange måder er det jo virkelig godt at vi har et så stærkt overlevelsessystem og at vores ego anvender metoder til at holde os i live. Men egoet og vores overlevelsesinstinkter er jo kun en del af os - ikke hele os, så vi må føre en aktiv indsats på at sørge for at hele vores væsen -med alt hvad vi indeholder bliver imødeset. Så er du ensom og føler dig isoleret? Begynd allerede nu at finde ligheder med din omverden, for det kan meget vel ændre hele dit liv.

Seneste blogindlæg

women.png

Tilmeld dig mit nyhedsbrev 

bottom of page