Forældremødet - session 40 min. telefonsamtale

Skype (uden billede, men kan optages) eller telefon


Giv dit barn den bedste støtte!

Med denne session kigger vi sammen på dit barns Hologeniske ”landkort” (drejebog) og ser på, hvad vi kan finde af indsigter, der kan gavne ham/hende i forhold til at facilitere et trygt, støttende og givende hjem. Vi vil f.eks. se på de 3 vækstperioder, hvor sårbare sider og styrker afklares, men også de fysiske rammer, relationer, dig som forældre og andre forhold (potentielle fremtidsudsigter) vendes, så vi kommer lidt rundt om det hele. 

 

Dette møde gavner ikke kun dit barn men også dig som forældre - idet vished og indsigt giver ro og tillid, samt den evige dårlige samvittighed, de allerfleste forældre bærer på hele livet, vil blive kraftigt nedtonet (den forsvinder dog aldrig helt).

 

Væksperioder:

0-7 år : ydre omstændigheder påvirker den indre essens

8-14 år: emotionelle (følelsesmæssige) tilstande bliver indprentet.

15-21 år: mentale struktur dannes og fastsætter måden, vi tænker på.

 

Temaerne der udgør en Hologenetisk profil:

 

Livsværk - dine handlinger udadtil - både hvad angår karriere, men også generelt set.

Evolution - hvad du er her for at lære - dit udviklingspotentiale. Udstråling - hvordan du holder sig sund og lever i samklang med din essens.

Formål - hvad der grundlæggende fuldender dig.

Relationer – generelle omstændigheder omkring dig og dine relationer. Dit tiltrækningsfelt – hvad du tiltrækker i dit astrale felt.

Din mentale struktur – om måden du tænker på og anvender dit intellekt.

Dine emotionelle vilkår – hvordan du håndterer din emotionelle intelligens.

Dit Solar Plexus – om at leve fra hjertet og opløse blokeringer.

Din sårbare kerne – healing af dine mest sårbare lidelser.

Dit spirituelle kald – om at træde i en højere sags tjeneste.

Kulturen omkring dig – om at samarbejde med sjælsvenner og allierede.

Dit spirituelle brand – platformen, hvor din indre essens udtrykkes igennem din personlighed.

Perlen (høsten af din anstrengelser) – viser din personlige udgave af simplicitet og sandhed.

 

Sådan foregår det:
Angiv i boksene her på siden, dit barns fødselsdato, fødeby og fødselstidspunktet.

Når du har købt og betalt for sessionen, kontakter jeg dig hurtigst muligt via mail, så vi kan aftale en tid til vores kommende samtale. Jeg vil også her bede dig om at skrive tilbage med de spørgsmål, som du ønsker svar på, samt evt. skrive en kort beskrivelse af dit barns situation. Når vi så taler sammen, vil jeg komme med de svar (analyse), jeg har fundet frem til, og vi kan evaluere på fremtidig handling.

Hvad bør du som forældre være opmærksom på:
Det er vigtig for mig, at denne analyse ikke bliver for rammefast og dermed ”låser” dit syn på dit barn. Mennesket er som udgangspunkt først og fremmest båret af mystik og der bør være plads til, at livet kan tage nogle drejninger og retninger som er naturlige. Du kender dit barn bedst og derfor bør du være i en ansvarlig position og filtrere i de indsigter, der kommer under vores samtale.

 

Baggrunden for Gennøglerne og en analyse:

Du kender sikkert forholdende omkring astrologi, hvor en astrolog tyder dit stjernetegn via stjernernes placering, eller en clairvoyant kanaliserer/“Googler” universet for svar. På samme måde kan min analyse tyde dine livsomstændigheder ud fra et universelt hexagram (64 genetiske arketyper) som blevet kodet i dine celler, dengang at du blev født. Hexagramet (den universelle kode for alting i vores univers) blev afdækket for over 5.000 år siden og foreviget i et kompleks filosofisk værk kaldt ‘IChing’ som danner grundlaget for Gennøglernes Hologenetiske profil.

 

Disse 64 genetiske nøgler bor i hver eneste af dine celler som kemi (aminosyre) der sender signalstoffer rundt i kroppen og dermed præger din adfærd - både hvad angår mentalt, kropsligt og åndeligt. Med forøget bevidsthed omkring disse vilkår, kan du ændre på kemien og dermed din livsvilkår - hvilket først og fremmest handler om at lære at omgå ens skyggesider og hæve sin energifrekvens så tilpas, at man kan være modtagelig for de gaver og potentialer, der ligger i vores DNA og venter på at blive "oplåst".

Forældremødet - session 40 min.

kr 700,00Pris