Hologenetisk_profil_GenNøglerne.png
Personlig Hologenetisk Profil -inkl. analyse

Få et spændende indblik i dit liv set ud fra hvilke arketyper (64 gennøgler), som blev aktiveret i dit DNA dengang du blev født, og som på et overordnet plan, sætter rammen for din rejse her på jorden.

 

Jeg vil præsentere dig for dit helt eget personlige hologenetiske profil -skabt ud fra en profil-analyse, der er baseret på de astrologiske aspekter og et system kaldt Gene Keys, der bygger videre på et over 5.000 år gammelt værk, 'I Ching' som afdækker og forklarer livets mysterie.

Spørgsmålet "Hvorfor er vi her?" kan lede os mange steder hen, og hvis uvished er afsættet, kan det for mange, resultere i endeløse vandringer på stier, der kun fører til fortvivlelse og frustration. Jeg oplever desværre, at vi er mange, der går af dette spor.

 

Det behøver (heldigvis) ikke at være sådan. Det er muligt at få den nødvendige indsigt, der kan rette dit liv ind på et mere potent spor, hvor du harmonere bedre med dit setup, livets flow og højere bevidsthedsstadier, og du vil for alvor begynde at spille med dine kort og ikke imod dem.

 

Her kan en Hologenetiske Profil Analyse hjælpe med b.la. at afklare:

 

Hvad er dit livsformål?

Hvad er du her for at lære?

Opklaring på dit fulde potentiale

En oplyst ramme for dine livsvilkår

Konkret indsigt til at forstå hvem du er

Klarhed på dine største udfordringer (skygger)

En ramme, der evt. kan klarlægge dit karriereliv

Fokus på din fysiske fremtoning

 

De fleste mennesker finder det beroligende at vide besked! Måske det kan være overvældende at se sine skyggesider/udfordringer og andre forhold sort på hvidt. Men det at kunne afslutte en måske livslang febrilsk søgen efter svar og forståelse, vil forstumme. Skulle du vælge at kombinere denne analyse med en efterfølgende Skype session, vil vi sammen finde ud af, hvordan du fremadrettet bør forholde dig til dine særlige livsomstændigheder.

IMG_5521.jpg

Vælg mellem 3 ydelser...

Hologenetisk Profil Analyse

Selvstudie - inkluderer PDF, 13-15 sider

Pris: 350 kr.

Hologenetisk Profil Analyse

Skype Session 60 min +  PDF, 13-15 sider

Pris: 600 kr.

Opfølgende Skype Session

Online - 60 min.

Pris: 500 kr.

BAGGRUND: Når vi bliver født, bliver vores skæbne skrevet ind i vores DNA, så kilden til transformation ligger altså inde i os  som koder, der venter på at blive transformeret. Dualiteten i vores univers er udgangspunktet og for de fleste af os, vil det altid være præget af negativ karakter. Vores adfærd og selvopfattelse vil være styret af skygger i vores indre, hvilket er ubehageligt, og giver mistrivsel, men som faktisk bør ses som væren et afsæt for transformation. Dette er evolutionens kraft og det, der får os i gang med at udvikle os. Det kan ikke være anderledes.

 

Der er heldigvis altid en gave forbundet til det at transformere vores skygger, og derfor vil du med dette arbejde, kunne høste bevidsthed og adfærd, der kan bringe dit liv op på et højere stadie, hvor indsatsen belønnes på måder, du ikke troede mulige. Din energi i og omkring dig ændres. Når du forandrer dig, forandres din tilgang til alt omkring dig.

Gennøglerne er et dybsindig og kompleks værk, som jeg i al beskedenhed, har valgt at forsimple på en måde, så alle kan få indsigt i deres indre verdensbillede. Jeg er et filter (et meget rent et), men det bør du være opmærksom på og huske, at du kender dig selv bedst. Tag derfor det til dig, du kan mærke, giver mening og retning for dig og dit liv.

Profilen er også en introduktion til GenNøglernes univers og du kan selv vælge efterfølgende, at fordybe dig i systemet, arbejde videre med dette meget vidunderlige værk og dens filosofi. Eller du kan gå andre steder hen og arbejde videre med din indsigt på måder, der matcher dig.

doTERRA_Olier_edited.jpg

Essentielle olier -ordløs terapi

Ligesom at filosofien i  ‘I Ching’ stammer fra en over 5.000 år gammel visdom, på samme måde, har anvendelsen af essentielle olier som helende midler, været en praksis, der har været brugt gennem hele menneskets historie. Både kinesere, indianerne, egypterne, grækerne og romerne har anvendt olierne i forhold til både skønhed, sundhed og de psykiske og følelsesmæssige aspekter, hvor det har vist sig, at olierne har været fortrinlige hjælpere. For mig at se, er det derfor oplagt at benytte oliernes potente støtte, når vi skal arbejde med vores GenNøgler (skygger, gaver og potentialer)

Meget af det arbejde der ligger i at omgå sig selv og de indsigter som denne Hologenetiske Profil analyse lukker op for, er processer, der kan være svære for vores mentale sind, at kunne bearbejde. Planternes celler og DNA minder meget om menneskers og olierne er fyldt med essensen af plantens (frugten, træet, frøet etc.) allerbedste koder, som vores celler virkelig nemt kan optage og gøre brug af. Essentielle olier, kan ikke gøre alt arbejdet, men de er virkelige effektive støtter, de dufter himmelsk og hele ritualet og deres let tilgængelighed, kan blive dine små hjælpere og trofaste støtter i processen med at omkode dit DNA og hæve din frekvens og vibration.

Når jeg laver din Hologenetiske Profil analyse, vil jeg slutlig komme med forslag til olieblandinger, der kan støtte dig i din unikke situation. Disse olieblandinger kan du købe i min shop lige >>>HER<<< og hvis du gerne vil vide mere om essentielle olier, kan du læse mere om dette emne på min blog lige >>>HER<<<

IMG_5521.jpg

"Alt liv er blot vibration, og som vi har set, skaber dit DNA dit liv baseret på den vibrationsfrekvens, der modtager. Frygt genererer et lavfrekvent energifelt, hvorimod kærlighed genererer et højfrekvent energifelt"

 

Richard Rudd, fra bogen 'GenNøglerne'

Pernille Riis

Mit arbejde med GenNøglerne har vist sig at være noget af den sandeste åbenbaring for mig. Det er ikke alt, jeg forstår med min intellekt, men det jeg læser, føles så sandt, og som noget, der altid har været sandt for mig. En indre spejling så kærlig, så klar og så udviklende, og jeg ved, at jeg aldrig kommer til at slutte dette forhold. Visdommen i dette system er evigt foranderligt, og det er min fornemmelse, at jeg aldrig vil støde imod en mur, når spørgsmålene og nysgerrigheden vækkes, og jeg leder efter svar, guidens og hjælp.

 

Jeg har "kun" skrabet i overfladen med dette tilbud om at tyde din hologenetiske profil og med rette. For de fleste af os, kæmper stadig med vores skygger og vi skal altså videre nu. Tiden lige nu, handler også om at rydde ud i vores frygtbaseret natur, og her kan idet at kende sit eget energifelt være en stor hjælp og samtidig være med til at optimere ens vibrationer.

Med denne profil analyse, får du det bedste, jeg kan tilbyde. Sammen med essentielle olier (der i øvrigt at formidable til at støtte op om processerne) og denne analyse, bliver du kærligt støttet -fra inderst til yderst, og er efter min overbevisning den direkte vej til helbredelse, tryghed og tillid til, at livet nok skal udfolde sig glædeligt.

Læs mere om mig >>>HER<<<

Vil du vide mere om Gennøglerne?

Gennøglerne_Richard_Rudd.png

Dette system bygger på et over 5.000 år gammelt kinesisk værk,' I Ching', der afdækker sandheden om, at alt i universet bygger på en enkel universal kode. En kode der indeholder 64 gennøgler -et kodeks der er tilstede i alt som DNA strenge i enhver celle uanset hvem du er (dyr, sten, menneske etc.)

 

Richard Ruud, nulevende grundlægger og student nr. 1 (som han kalder sig) tager ikke æren for andet end at sætte dette værk sammen med et andet system, 'Human design' og på den måde, har han gjort gennøglerne til et moderne system. der kan hjælpe os alle til større selvindsigt.

Her kommer et par links:

Besøg Gene Keys engelske hjemmeside >>>HER<<<

- her kan du læse om gennøglerne, lave din engelske profil, købe E-kurser, bøger og lydfiler

 

Download gratis den danske udgave af din Personlige Hologenetiske Profil >>>HER<<<<

Køb den danske bogudgave >>>HER<<< (Affiliatelink)