top of page

Universet og dig

Er universet omkring os styret af en autoritet, der har magten over os, eller fungerer det egentligt anderledes? I det følgende vil du få præsenteret en vinkel på, hvordan dit forhold til universet også kan være, således, at I bedre kan samarbejde om din trivsel og dit potentiale - samtidig med at det også tjener det store hele. Læs med her….

Mange mennesker tænker ikke så meget over, at livet mest af alt handler om at indgå i en form for relation. Det gælder selvfølgelig dine medmennesker, men også dyr, ting, steder, natur osv. er aspekter, hvor der konstant foregår en form for udveksling. Alt dette gælder naturligvis også universet, og i den sammenhæng, er vi måske mange, der slet ikke er opmærksomme på det forhold, og hvordan det forløber. Hvis vi var mere opmærksomme på dette, ville vi ifølge Teal Swan, begynde at opføre os anderledes - til både gavn for os selv og for universet.

Gud, universet, kilden - mange mennesker har nok mest af alt en tendens til at tro på, at vi er underlagt en form for autoritet, hvor der indgår love og restriktioner. Dette er ret så fristende at tro, fordi vores univers synes at være ret kraftfuldt og overvældende. Så det er sikkert grunden til, at når vi kommunikerer med universet, så sker det via bøn. Vi beder en autoritet om noget på samme måde, som når vi beder vores forældre om lov til noget, hvor de har magten til enten at fornægte eller eftergive vores ønsker. Mange religioner bygger vist på denne autoritære guddommelige vinkel - at nogen holder øje med os og dømmer vores handlinger og adfærd med enten straf eller belønning

Alt dette er ifølge Teal en meget umoden adfærd og vi bør stedet begynde at se og forstå, at vores relation til universet, mere handler om en form for dynamisk udveksling - en energi der går begge veje. Universet ser alt, der eksisterer, som en fraktal af sig selv, hvis kvalitet er den samme som universet selv besidder. Disse kvaliteter omhandler; fri vilje og evner i at skabe. Hvad mange ikke ved, er at “fri vilje” og “skabelse” går hånd i hånd. Så du har altså en stor del at skulle have sagt i forhold til at skabe et liv her på jorden via din frie vilje. Dette sker i samspil med universet og det blueprint, som din sjæl har lagt for dig, inden du blev født.

Der findes altså en dikteret overordnet plan for din liv - udvalgt af dig (din sjæl) som er støttet af universet. I to går hånd i hånd i en form for symbiose, der tjener jer begge. For dig betyder det, at det liv du lever, giver en oplevelse - at du ekspanderer og udvider dit bevidsthedsfelt. For universet sker det samme. For det er igennem dig og dine oplevelser, at universet udvider og ekspanderer sit bevidsthedsfelt. Begge lærer I mere om jer selv og udvikler større selvbevidsthed.

For at gøre det lettere for dig at indgå i denne form for symbiose med universet, bør du ifølge Teal sammenligne dit forhold til universet som med et hvilken som helst andet forhold, du indgår i.

Her gælder følgende:

  • se, føle og høre den anden.

  • tjene den andens bedste, som var det at tjene dit eget bedste.

  • kommunikation er væsenligt.

  • at have tillid til hinanden.

Se altså overordnet på, hvordan du bedst indgår i en relation. Tag de samme forhold og overfør dem til også at gælde dit forhold med universet.


Et andet vigtigt element der gælder forhold, er sund grænsesætning og dette gælder selvfølgelig også i forholdet mellem dig og universet. Her gælder det om at forstå, at vi alle på et overordnet plan er et. Vi er skabt af det samme stof og indgår i en konstant udveksling. Set i det perspektiv, findes der jo som sådan ikke nogen grænser. Men på et andet plan - det jordiske, er det vigtigt at vi hver især får defineret os selv som et individuelt individ. Denne grænse du sætter, er altså på en måde en imaginær linje, der definerer din personlige lykke. Dine følelser og dine tanker. Din personlige integritet, dine ønsker og behov. Mest af alt, er det vigtigt, at du får defineret, hvad som er din personlige sandhed.

Alt dette leder til en opsummering, der går på, at du sikkert vil opleve, at du og dit liv vil begynde at føle mere medvind og trivsel, når du bedre forstår at begå din indenfor de naturlige betingelser der eksisterer i - og omkring dig.


At der foregår et samspil, hvor du er autoriten på lige vilkår som det univers, du er en del af.


At relationer og forhold er vigtige temaer, du bør tage meget alvorligt - både når det gælder det nære i form af dig selv, dine nærmeste omgivelser, men også det store univers.


Sidst men ikke mindst, at du forstår og har kendskab til dit blueprint - dine livsbetingelser. Hvis du modarbejder dem pga. manglende indsigt og forståelse, kan det meget let blive fejlopfattet således, at du tror, at den modvilje du oplever, er straf fra en guddommelig autoritet, hvilket jo vil fratage din skaberkraft og frie vilje, og så arbejder du ikke kun imod dig selv, men også imod universet.

 


 

Vil du kende naturlovene?

Jeg har skrevet en lille, men særdeles indsigtfuld E-bog om vores skaberkraft. Den omhandler alt det væsentlige, du bør kende, for at forstå de naturlove, du er en del af og som præger dit liv i både det daglige men også på et skæbnebestemt plan.


Læs mere om bogen >>>HER<<<

Comments


Seneste blogindlæg

women.png

Tilmeld dig mit nyhedsbrev 

bottom of page