top of page

Handelsbetingelser

Tjenester udbydes af

HEALINGLIFE V/Pernille Riis

Cvr nr. 27417078

 

Kontakt mig på post@pernilleriis.dk

Vedr. intuitiv mentoring samtaler

Pengene refunderes, hvis køber sender en mail til post@pernilleriis.dk senest 48 timer før at samtalen finder sted. Hvis køber aflyser mere end 24 timer før aftale, kan aftalen flyttes til et andet tidspunkt efter aftale - dog altid i indeværende år.

 

For at købe ydelser via hjemmesiden, skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger: Navn, adresse, mailadresse og telefonnummer. Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen.

Rettigheder og fortrolighed.

Pernille Riis har alle rettigheder til leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til bøger, analyser, E-bøger, lydfiler, forløb, konsulentbistand, webinarer og workshops, artikler i blog mm. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale.

Brugsretten er personlig.

Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug. Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Pernille Riis virksomhed.

 

Ophavsret.

Mit materiale må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

 

Såfremt ovennævnte rettigheder og/eller fortrolighed krænkes og/eller Pernille Riis navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Pernille Riis berettiget til en bod. Boden fastsættes til det tredobbelte af hvad en eventuel indtjening er værd for kursisten/sparer kursisten for, som er direkte baseret på en kopiering af Pernille Riis´s materiale. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Pernille Riis er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

 

Digitale produkter.

Digitale produkter er dine til evigt eje, medmindre andet fremgår. Men Pernille Riis forpligter sig ikke til at hoste materialet til evig tid. Derfor opfordres du til at downloade materialet til egen opbevaring. Der lukkes dog aldrig ned for adgang til materialet uden minimum 14 dages varsel. Det påfalder altid køber at vedligeholde sin E-mail, så evt. advarselsmails når frem i tide.

 

Ved køb af digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikkeligt, bortfalder de 14 dages fortrydelsesret.

Anvender jeg cookies?

Ja. Cookies anvendes til at registrere antallet af brugere samt oplysninger om køn, alder, geografi samt til at forbedre din adgang til vores side. Denne cookie-brug er dog på ingen måde forbundet til nogen personligt identificerbare informationer.

Du har altid mulighed for at slette eller blokere cookies fra din computer.

 

Ved brug af min side, accepterer du min privatpolitik.

 

Ansvar.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Pernille Riis har handlet simpelt uagtsomt.

 

Jeg forbeholder mig endvidere retten til prisændringer og fejl på siden.

 

Lovvalg og værneting.

Uoverensstemmelser mellem Pernille Riis og køberen skal afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.

Opdateret 24. april 2024

 

© 2024 Pernille Riis. Alle rettigheder forbeholdes.

Affiliate
bottom of page