top of page

Handelsbetingelser

Tjenester udbydes af

HEALINGLIFE V/Pernille Riis, Godsbanegade 22 4.tv, 1722 København V

Cvr nr. 27417078

 

Kontakt mig på post@pernilleriis.dk

Vedr. afholdelse af sessioner – i klinik gælder følgendende:

Pengene refunderes kun, hvis sessionen aflyses senest 24 timer før start .  Aflyses senere end de 24 timer, refunderes beløbet ikke.

Du er velkommen til at flytte din tid til et andet tidspunkt - dog skal  sessionen afvikles i indeværende år.

En sjælerejse session skal ikke betragtes som egentlig behandling, men som et supplement i form af energiarbejde. 

Rettigheder og fortrolighed.Pernille Riis har alle rettigheder til leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til bøger, analyser, E-bøger, lydfiler, forløb, konsulentbistand, webinarer og workshops, artikler i blog mm. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale.

Brugsretten er personlig.

Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug. Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Pernille Riis virksomhed.

 

Ophavsret:

Mit materiale må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Da jeg er certificeret 'GenNøgle Guide' via Genekeys.com, har jeg lov til at gengive tekster o.lign. fra deres ydelser og produkter.

Såfremt ovennævnte rettigheder og/eller fortrolighed krænkes og/eller Pernille Riis navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Pernille Riis berettiget til en bod. Boden fastsættes til det tredobbelte af hvad en eventuel indtjening er værd for kursisten/sparer kursisten for, som er direkte baseret på en kopieringen af Pernille Riis´s materiale. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Pernille Riis er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

 

Digitale produkter:

Digitale produkter er dine til evigt eje, med mindre andet fremgår. Men Pernille Riis forpligter sig ikke til at hoste materialet til evig tid. Derfor opfordres du til at downloade materialet til egen opbevaring. Der lukkes dog aldrig ned for adgang til materialet uden minimum 14 dages varsel. Det påfalder altid køber at vedligeholde sin E-mail, så evt. advarselsmails når frem i tide.

 

Ved køb af digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikkeligt, bortfalder de 14 dages fortrydelsesret.

 

Ved køb af en online PDF fil eller lydfil med en Hologenetisk Analyse, bortfalder fortrydelsesretten, da produktet er personligt udarbejdet og kan ikke anvendes af andre.

 

Eventuelle optagelser af samtaler, der foregår over telefon eller anden online-samtale-platform gemmes i maks. 14 dage, herefter slettes optagelsen permanent.

 

Vedr. online sessioner/analyser:

Pengene refunderes, hvis køber sender en mail til post@pernilleriis.dk senest 24 timer efter at købet har fundet sted. Da der foregår et personlig stillet forarbejde op til en aftalt aftale, kan købet/sessionen ikke refunderes. I forhold til en aftale; hvis køber aflyser mere end 24 timer før aftale, kan aftalen flyttes til et andet tidspunkt efter aftale - dog altid i indeværende år.

 

For at købe ydelser via hjemmesiden, skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger: Navn, adresse, mailadresse og telefonnummer. Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen.

 

Når der indsamles personoplysninger via www.pernilleriis.dk sikrer jeg, at det altid sker med dit samtykke, og Pernille Riis foretager alene registrering af dine personoplysninger med det formål at kunne levere den vare, du har bestilt.

 

Når du køber en online session, hvor optagelse af samtale finder sted, er det med købers samtykke, at denne optagelse finder sted, og at den opbevares på en online platform (Dropbox) i maks 14 dage, hvor køber har mulighed for at downloade optagelsen til eget brug.

 

Jeg er ene ejere af informationerne indsamlet på denne side. Dine personlige identificerbare informationer vil ikke blive solgt, udvekslet, overført eller givet til nogen anden virksomhed, uden din accept, udover når nødvendigt for at gennemføre en forespørgsel og/eller transaktion, eksempelvis forsendelse af en ordre.

Jeg hverken sælger, handler eller på anden vis overfører dine personligt identificerbare informationer til tredje part, uden din forudgående tilladelse, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Info vedrørende affiliate link (sponsorbetalte links):

Mine samarbejdspartner er GeneKeys.com

Når du benytter dig af mine købslink til GenKeys, får jeg en procentdel af beløbet, som du køber for. Dette kaldes for 'Affiliate marketing' og betyder i korte træk, at jeg får provision for at omtale og henvise til mine samarbejdspartneres produkter og ydelser. Jeg kan hverken stilles til ansvar for- eller inddrages i eventuelle uoverensstemmelser imellem dig som køber af produkter og ydelser leveret af Genekeys.com.

 

Anvender jeg cookies?

Ja. Cookies anvendes til at registrere antallet af brugere samt oplysninger om køn, alder, geografi samt til at forbedre din adgang til vores side. Denne cookie-brug er dog på ingen måde forbundet til nogen personligt identificerbare informationer.

Du har altid mulighed for at slette eller blokere cookies fra din computer.

 

Ved brug af min side, accepterer du min privatpolitik.

 

Ansvar:

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Pernille Riis har handlet simpelt uagtsomt.

 

Jeg forbeholder mig endvidere retten til prisændringer og fejl på siden.

 

Lovvalg og værneting:

Uoverensstemmelser mellem Pernille Riis og køberen skal afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.

Opdateret 23. april 2023

 

© 2023 Pernille Riis. Alle rettigheder forbeholdes.

Affiliate
bottom of page