top of page

Velkommen til GenNøglerne

GenNøglerne er kort fortalt et hologram, der fortæller dig, på hvilken måde du kosmisk er sammensat, og hvad dine opmærksomhedspunkter bør være i forhold til at begå dig i livet. Men andre ord, så inviteres du på en indre rejse, hvis formål er at transformere dine kerneoverbevisninger om dig selv og dermed løfte dit liv til et helt nyt niveau af bevidsthed. Lyder det spændende? Læs med her og bliv klogere på hvad det hele handler om...

GenNøglerne - på engelsk omtalt som Gene Keys inviterer dig, som er søgende ud på en rejse i at opdage dig selv. Du er måske efterhånden blevet bekendt med, at vi alle er unikke og har hver vores sandheder og perspektiver at agere udfra. Så det at søge anden lærer eller ekstern undervisning, har du muligvis erfaret, let kan lede til skæve omfartsveje, og at du farer vild i forståelsen af, hvem du er og hvad der ligger af potentialer for dig og dit liv.


Så hvis du er klar til at kende dit personlige blueprint - dine fundamentale livsbetingelser, der blev fastlagt i dit undfangelsesøjeblik, så er GenNøglernes visdom ligesom et kort eller et kompas, du kan navigere dit liv efter. Det er derfor med glæde, at du læser med og har været draget i et eller andet omfang efter at kende dette smukke holistiske system. Så jeg håber at dette indlæg, kan bidrage med information, der bringer dig nærmere forståelsen af hvad GenNøglernes visdom er.


Først om fremmest vil det være yderst fordelagtigt, hvis du er nogenlunde fortrolig med ordsproget i dette system. I det følgende vil du derfor blive introduceret for nogle af de aspekter, du bør kende lidt til, for bedre at kunne arbejde med dine GenNøgler og det Hologenetiske kort.


Det er vigtigt, at du forbereder dig på, at nogle af de forklaringer og indsigter, du bliver præsenteret for her, ikke er særlig lette at fordøje på et mentalt og dermed logisk plan. Meget af lærdommen i dette system, skal mærkes. Ægte syntese beror nemlig på balancen imellem vished og tænkning. Derfor bør du være opmærksom på, om det du læser - eller bliver præsenteret for, vækker en intuitiv vished. Altså om du mærker en indre sandhed helt inde i din inderste kerne, som du måske først senere hen er i stand til at forstå på logisk plan. Gå derfor med hvad, som er din sandhed, så kommer du nemlig længst og derved nærmer du dig den balancegang imellem højre og venstre hjernehalvdel, som skaber mere harmoni i dit liv og væren.

GenNøgler - en ultra kort introduktion

GenNøglerne et en moderne fortolkning af de 64 hexagrammer der stammer fra et kinesisk system, kaldet I Ching (5.000 år gammelt orakel værktøj, som blev benyttet af vismænd og lægfolk til at tyde naturen i alting). Det viser sig, at I Ching “modellen” har en matematisk lighed med den genetiske kode, som vores DNA er baseret på. Vi har med andre ord at gøre med et system - en kode som alt i vores univers er bygget på og som indgår i en konstant spejling af alt andet. Dvs. at alting er er skabt ud fra de samme fraktaler mønstre, og er dynamisk indbyrdes relateret- og på den måde bevæger sig igennem tid og rum i et perfekt sammenspil.


GenNøglerne kan altså betragtes som værende en levende transmission. På et menneskeligt plan repræsenterer disse nøgler hver især en arketypisk forståelse af din genetik, der rummer en viden og en indsigt om dig og din plads i universet. Jo mere, at du lærer disse nøgler (og den sfære, den udspiller sig igennem) at kende, jo mere vil du kunne hæve (oplåse) lys-frekvenserne, der passerer igennem dit DNA og på den måde komme til at opleve livet på nye højere bevidsthedsniveauer, der er af mere vedvarende karakter.Dit Hologenetiske kort

Dit personlige og unikke Hologenetiske Kort er en profil, der viser dig hvilket forskellige genetiske mønstre og digitale sekvenser, der udgør lige præcis det blåtryk, som er gældende for dit liv og din gang her på jorden. Kortet udgør en oversigt over 11 forskellige sfærer/temaer, hvor hver en GenNøgle (hexagram) samt linje, der er placeret på kortet, fortæller dig hvem du er og lige så vigtigt, hvorfor du er her.


Kortet er opdelt i 3 sekvenser:

1) Aktiveringssekvensen (dine 4 primære gaver) - svarer til dine overordnede forhold i livet (grønne kugler).

2) Venussekvensen - omhandler dine dybe emotionelle kernemønstre i dit liv (røde kugler).

3) Perlesekvensen - åbner op for, at din mentale bevidsthed kan fungere på et højere plan (blå kugler).


Pga. sin holistiske natur, vil du aktivere alle stier i kortet samtidig, uanset hvor du placerer din bevidsthed. Men alligevel vil der være sfærer, f.eks. ‘Evolution’, hvor du med øget bevidsthed omkring dette tema, vil kunne påvirke resten af din profil i en mere effektiv grad. Der findes altså et rytme, der er værd at følge, og denne vil du b.la. blive introduceret for på et af modulerne.


Du kender sikkert forholdende omkring astrologi, hvor en astrolog tyder dit stjernetegn via planeternes placering i forhold til dit fødselstidspunkt og sted. Det samme er gældende i forhold til at udregne dit Hologenetiske kort. F.eks. er hele Perlesekvensen dannet ud fra Mars, Jupiters og solens position på dit fødselstidspunkt.


Men i forhold til etableringen /dannelsen af dit Hologenetiske kort, opererer man også i på mikroplan. Her har genetisk arvemateriale også en væsenlig rolle at spille - og i særlig grad generne fra dine nærmeste forfædre. Faktisk taler man også om, at det 90% “junk” som videnskaben endnu ikke har formået at afkode i vores DNA, meget vel kan indeholde koder og informationer gældende for alt liv i vores univers (helt tilbage fra begyndelsen af). Så man kan sige, at vi hver især bærer rundt på en masse (junk) der ikke er personligt, men som alligevel præger vores krop, sind og ånd i det daglige.


Skygger og gaver:

I GenNøglernes verden spejles din auras vibrationshastighed i 3 “frekvensbånd” kaldet: ‘Skyggen’, ‘Gaven’ og ‘Siddhien’. Da vi nulevende mennesker endnu ikke er udviklet nok til at kunne udfolde ‘Siddhien’, forholder jeg mig kun til de to første frekvensbånd. Skyggen afspejler alle de energier i dig, som vækker lidelse, og på gavefrekvensen venter en åbenhjertighed, øget vitalitet og forandringer i din kropskemi (for blot at nævne nogle af de goder, der venter dig).

Hver GenNøgle indeholder altså en skygge og en gave og hver gang, at vi opdager et negativt mønster (skygge) og når til det punkt, hvor vi kan omfavne vores skygge i kærlighed, udløser det en gave. Gave og skygge er altså indbyrdes forbundne. Når gaven træder mere frem i dit liv, opleves livet mere klart og dette indre arbejde, vil vise sig i det ydre i form af indfrielse af dine potentialer. Dette er en universal lov.


At udvikle sig og opnå gaveniveauet betyder ikke, at blive fri fra udfordringer, fordi det netop er ubehag, der fører til vækst. Hemmeligheden er, at lære at anerkende dette vækstgrundlag, og at dette, er en naturlig del af livet.


Dine gaver vokser ud af komposten af dine

ubehageligheder/udfordringer, og det er din opmærksomhed

og bevidsthed, der transformerer dine skygger til gaver.


Gaverne vil fremstå mere og mere klart i takt med, at din attitude ændrer sig i forhold til, at din opfattelse af livet, vil bære mindre præg af, at være offerstyret. Vi har alle udfordringer/skygger med os, når vi fødes ind i det her liv, og det er vores villighed til at ville imødekomme disse, der er livsvigtigt. Først med tilladelse (ikke undvige), accept og dermed omfavnelse - det er processen. At tilgå dine udfordringer på den måde, vil styrke din spirit (ånd) og åbne op for hele dit iboende potentiale.


De 6 linjer - yderligere nuancer

De 6 linjer som relaterer til de 64 GenNøgler (hexagrammer) beskriver et dybere nuanceret indblik. Ligesom alle vores celler indeholder alle 64 GenNøgler, vil alle de 6 linjer også være tilstede i vores liv og genetik. Nogle er bare mere markante og fremtrædende end de andre. På samme måde som at vi alle indeholder alle 64 arketypiske træk som GenNøglerne afdækker, på sammen måde har vi også lidt af alle 6 linjer repræsenteret. Men altså nogle linjer og GenNøgler præger os lidt mere end andre og fremtræder derfor mere tydeligt i vores liv.


Energi og frekvenser

At alting handler om energi og frekvenser, er nok den bedste åbenbaring, vi mennesker kan få. Når du for alvor begynder at leve efter dette universelle princip, vil du i første omgang forstå, at du har udelukket dig selv fra de højere frekvenser, fordi du er fanget i disse undertrykkende, lave og reaktive skyggemønstre. På et biologisk plan - inde i dit DNA, sker der en subtil, men potent mutation, når vi begynder at ændre vores adfærd og højner vores selvbevidsthed. Hvert DNA (selve kodestrengen), der bor inde i kernen af alle vores celler, er ekstremt følsom overfor elektromagnetiske bølger, og om disse bølger indeholder positive eller negative impulser, vil påvirke DNA’et. Dette betyder, at vi kan ændre/omkode vores biokemi og skabe forandringer, ved b.la. at sætte intentioner for gøremål, der stemmer overens med de målsætninger, du sætter i forhold til dine livsbetingelser, ønsker og drømme.


Velkommen til GenNøglerne - glæder mig til at komme rigtig igang med at sprede budskabet om dets eksistens og formåen.


 

Se videoen: Sådan udfylder du din profil her:

コメント


Seneste blogindlæg

women.png

Tilmeld dig mit nyhedsbrev 

bottom of page