top of page

Dit Hologenetiske kort

Hvem er du? Hvordan fungerer du? Og også meget vigtigt, hvorfor er du her?

Dette er nogle af de spørgsmål, som du vil finde svar på, når du læser dit personlige Hologenetiske Kort. Læs derfor med her og få indblik i, hvad dette kort helt præcist handler om, så du kan lære, hvordan at du hæver frekvensen i hele din aura og aktiverer lige præcis det højere formål, der ligger i dit DNA - som koder der venter på at blive oplåst….

Det her indlæg er for dig, der gerne vil forstå baggrunden for en analyse med GenNøglerne. Måske du blot er nysgerrig. Måske du har bestilt en analyse, en session eller har været - og nu er nysgerrig på, hvad det hele egentligt handler om. Uanset hvad din bevæggrund er, så har jeg forsøgt at forfatte et skriv, der kan give dig et tilpas indblik i en vidunderlig indsigtsfuld verden af visdom, der for alvor kan hjælpe til større selvbevidsthed.

Så hvad handler dette kort om?


Dit personlige Hologenetiske Kort er en personlig profil, der viser dig hvilket forskellige genetiske sekvenser, der udgør lige præcis det blåtryk, som er gældende for dit liv og din gang her på jorden. Kortet udgør en oversigt over 11 forskellige sfærer/temaer, hvor hver en GenNøgle (hexagram), der er placeret på kortet, bl.a. er astrologisk udregnet.


Disse nøgler repræsenterer hver især en arketypisk forståelse af din genetik og rummer en viden og en indsigt om dig og din plads i universet. Jo mere, at du lærer disse nøgler og den sfære, den udspiller sig igennem at kende, jo mere vil du kunne hæve lysfrekvenserne, der passerer igennem dit DNA og på den måde komme til at opleve livet på nye højere bevidsthedsniveauer.


I GenNøglernes verden spejles din auras vibrationshastighed i 3 “frekvensbånd” kaldet: ‘Skyggen’, ‘Gaven’ og ‘Siddhien’. Da vi nulevende mennesker endnu ikke er “bygget” til at kunne udfolde ‘Siddhien’, forholder jeg mig kun til de to første frekvensbånd. ‘Skyggen’ afspejler alle de energier i dig, som vækker lidelse, og på 'gavefrekvensen' venter en åbenhjertighed, øget vitalitet og forandringer i din kropskemi (for blot at nævne nogle af de goder, der venter dig).

Kortet er opdelt i 3 sekvenser:


1) Aktiveringssekvensen (dine 4 primære gaver) - svarer til dine overordnede forhold i livet


2) Venussekvensen - omhandler dine dybe emotionelle kernemønstre i dit liv


3) Perlesekvensen - åbner op for, at din mentale bevidsthed kan fungere på et højere plan


I det Hologenetiske kort findes der også det, som kaldes for ‘De seks linjer’, der svarer til genNøglernes (hexagrammernes) struktur. Hver sfære med den udvalgte GenNøgle har altså 6 underliggende linjer, der hver især beskriver et dybere nuanceret indblik i hvert enkelte GenNøgle. Alt liv - og derfor også alle vores celler, indeholder alle 64 GenNøgler med hver deres arketypiske træk, på samme måde vil alle de 6 linjer også være tilstede i vores liv - nogen vil bare være mere markante og fremtrædende end andre.


Pga. sin "Hologenetiske” natur, vil du aktivere alle stier i kortet samtidig, uanset hvor du placerer din bevidsthed, men alligevel vil der være sfærer, f.eks. ‘Evolution’, hvor du med øget bevidsthed omkring dette tema, vil kunne påvirke resten af din profil i en mere effektiv grad. Der findes altså et rytme, der er værd at følge, og denne vil du b.la. blive introduceret for igennem mine forskellige ydelser. I det hele taget, så har jeg studeret denne visdom og dette kort indgående og kan derfor navigere i det og på den måde, hjælpe dig med en analyse, der beriger til mere klarhed over omstændighederne for dit liv.


Du kender sikkert forholdende omkring astrologi, hvor en astrolog tyder dit stjernetegn via planeternes placering i forhold til dit fødselstidspunkt og sted. Det samme er gældende i forhold til at udregne dit Hologenetiske kort. F.eks. er hele Perlesekvensen dannet ud fra Mars, Jupiters og solens position på dit fødselstidspunkt. Men i forhold til etableringen /dannelsen af dit Hologenetiske kort, opererer man også i på mikroplan. Her har genetisk arvemateriale også en væsenlig rolle at spille - og i særlig grad generne fra dine nærmeste forfædre. Men faktisk taler man også om, at det 90% “junk” som videnskaben endnu ikke har formået at afkode i vores DNA, meget vel kan indeholde koder og informationer gældende for alt liv i vores univers - helt tilbage fra begyndelsen af.


Richard Rudd, grundlæggerene af GenNøglerne skriver således:


“Hver startkodon* inde i hver eneste celle i din krop er elektromagnetisk forbundet med hinanden. Dette er fundamentet for det holografiske legeme, hvilket ligeledes er elektromagnetisk tilknyttet til det holografiske univers. Hver impuls inde i dig kommunikeres derfor videre ud til helheden, ligesom enhver impuls der udspringer af helheden er kemisk spejlet i dit DNA.


Når du først har opdaget evnen til at påvirke dit eget DNA, kan du bogstaveligt talt omprogrammere enhver eneste celle i din krop.”


Så når vi kender vores livsomstændigheder (det Hologenetiske kort) angivet med vores specifikke arketypiske træk (GenNøglerne), der er “valgt” i forhold til planeternes placering ved fødselstidspunk og genetisk arvemateriale, så kan vi afklare, hvilket skygger (lave frekvenstilstande) der er tilstede i vores krop, psyke og ånd. Med denne forøget bevidsthed og klarhed, kan vi begynde at ændre på disse forhold og omprogrammere vores celler via handlinger (skyggearbejde, selvomsorg og kontemplering), og på den måde oplåser vi de koder, der ligger parat i vores DNA, der omhandler vores gaver (som først kan udfoldes, når vi når et tilpas højt frekvensniveau). Alt dette medfører et liv, der gradvist opleves som værende mere fri af de lidelsesfulde lave frekvenstilstande og mere permanent i forhold til glæde og frihed samt muligheder og potentialer, der som fødselsdagsgaver venter på, at du åbner dem.

Godt nytår!


* Kodon - en sektion af DNA'et, dannet af 3 basepar og som koder for en specifik aminosyre.

 Comments


Seneste blogindlæg

women.png

Tilmeld dig mit nyhedsbrev 

bottom of page