top of page

Værd at vide: om en energivampyr

Findes der mennesker i din omgangskreds, der mest af alt dræner dig for energi? Bare tanken om dem, så føler du dig nedkørt? Det kan være, at du er i forhold med en energivampyr, og vil have gavn af at kende til alle disse forhold, der hører med til at være en del af sådan en relation. Læs med her…

Os der går selvudviklingensvejen, er ofte sårede sjæle, der som alle andre, er ofre for vores fortid, men som går vejen og ønsker at forbedre vores vilkår (der bla. indebærer at træde ud af offerrollen). Vi arbejder også med særlig bevidsthed på at skabe hjertelige, accepterende vilkår for os selv og alle andre.


Den åbenhed kan tiltrække mennesker, der udnytter den energi til egen fordel. De kaldes for en energivampyr. Du kan have store fordele i at lære deres adfærd bedre at kende, så du dels lærer at passe på dig selv og din energi, men også lære at sætte grænser for dem, så de påvirkes til også at tage ansvar for dem selv og deres egen selvudviklingsvej.


Men hvad definerer en energivampyr?


En energivampyr lever i en en form for selvuvidenhed når det gælder selvbevidsthed og meget ofte, befinder de sig i rodchakraet - altså energiplanet for overlevelse og hvor egoet hersker. På dette plan er man sig selv nærmest og “tager” gerne fra andre for selv at overleve. Sålænge at dette er muligt (at tage fra andre) vil disse personer ikke se værdien i at kigge på egne vilkår og tage “selvudviklingsrejsen” for at nå nogle højere stadier, hvor man slipper offertilværelsen og selv tager ansvar for ens liv og retning.


En energivampyr vil ofte begå sig i miljøer, hvor der er mange, der rent faktisk tager ansvar og arbejder på selvbevidsthedsgørelse, fordi der her vil være rigelig med folk, der er hjertelige, venlige og hjælpsomme. Især i de spirituelle miljøer findes der masser af “åbne” mennesker, der er tilgivende, ønsker at tænke det bedste om andre og hvor grænserne er vage - altså et rent paradis for en energivampyr!


De fødes ofte af negativ opmærksomhed. De skaber problemer og unødvendige konflikter mennesker imellem, for at få opmærksomhed. Du vil derfor opleve, at uanset hvor meget, at du hjælper og træder til, så vil vedkommende ikke forbedre sine vilkår (fordi de grundlæggende ikke ønsker healing, men din opmærksomhed). De er også mestre i at skabe kløfter, hvor man skal vælge side, fordi den energi der opstår, når nogen går sammen mod en anden, også er en energi, der løfter/mætter en energivampyr.


En anden farlig ting er, at de mestre timingen i at “angribe" dig, når du er svagest og uopmærksom. De vil gøre alt for at få dig til at fremstå svag, dum etc. fordi det vil hæve dem op til at føle sig mere værd og kraftfulde. At frembringe skyld i dig vil være deres mest effektive våben. At give andre skylden vil få dem til at føle sig rigtige og kraftfulde, og hvis du, "den skyldige" erkender din skyld, vil både selve undskyldningen og den efterfølgende taknemmelighed over at få det afklaret, ligeledes vække bekræftelse og kraft hos en energivampyr.


De bruger alt, hvad du siger til dem på et senere tidspunkt (når du mindst venter det) og du kan ikke regne med, at de holder deres viden om dig for dem selv. Disse mennesker er sultaner, når det gælder spin og manipulation. De bytter om og trækker ordlyden af dine udsagn rundt, så de matcher en ramme, de skaber og altså ikke nødvendigvis er i overstenstemmelse med din sandhed og virkelighed. Dette gælder især ting, du siger, der stammer fra et sårbart sted.

energivampyrer stoler ikke på nogen. De lever i stedet ud fra et stadie af paranoide tendenser. Mange af dem er perfektionister og stiler efter anerkendelse. Men jo mere prestigefyldt deres liv ser ud til at være på det ydre plan, jo mere smertefuld pinsel og meningsløshed synes at herske i deres indre. De kan meget vel komme dertil, hvor de ikke er i stand til at føle noget som helst. De er derfor nødt til at gå til ekstremer, der kan lede til vold, ekstrem sport eller stærke afhængigheder. De er besatte af at ville vinde og have ret i deres påstande, fordi det at have ret er det samme som at være god og være værdig til at modtage kærlighed.


Hvis du har tendens til at tiltrække såkaldte energivampyr, vibrerer du sikkert fra et offerstadie og du har et tankesæt, der er med til at frakoble dig fra din egen kraft og styrke. Det er super interessant at vide, at en energivampyr og han/hendes offer (dig?) opererer på samme lavfrekvente stadie, og endnu vigtigere er det at vide, at det faktisk slet ikke er muligt at tappe af hinandens energi.


Vores livsenergi (prana) strømmer fra universet og vores sjæl i en lind strøm til os og intet andet end os selv, kan blande sig i den udveksling. Vi kan altså ikke tappe fra hinandens energi, men vi kan afskære os selv fra vores livskraft via vores tanker og emotionelle tilstande. Når vi udsættes for en drænende person, er det vedkommendes handlinger, der trigger os til at tænke tanker og føle følelser, der afskærer os fra vores egen livskraft. Dette er en vigtig omstændighed at kende for at nå til et stadie, hvor du kan gøre dig fri af en energivampyr.

En anden vigtig ting at kende til er, at befinder du dig en en relation med en energivampyr, så nytter det på ingen måde, at prøve at sætte grænser, der afskærmer dig fra vampyren. I den handling, fastholder du dig selv i en offersituation og på den måde forbliver på en lav frekvens og dine tanker om situationen afskærer dig selv fra din livskilde af energi. I stedet bør du fokusere på at sætte sunde grænser ud fra, at du kan leve fra et højt energistadie (der er forskel på at sætte grænser for at holde noget væk og grænser der sættes for at opretholde en høj energi). Det er altså en hel forkert stategi, at forsøge at ville beskytte dig selv. For i det øjeblik, du ønsker dette, placerer du dig i en offerposition og gør dig selv til et vibrationsmæssigt match til en energivampyr.

Så hvad kan du gøre i stedet?


Hvis en energivampyr næres af dine svagheder, så bør du se på, hvordan at du kan stå stærkt i dig selv, hvilket disse følgende punkter omhandler:

  1. Autencitet - jo mere at du udvikler dig hen i mod at være autentisk, jo højere frekvens, vil du vibrere på, og du vil ikke længere udvise offermentalitet, der tiltrækker en energivampyr. Her er det vigtigt at vide, at den du er, er den, du ønsker at være - du bestemmer.

  2. Opfyld dine behov - sålænge at du selv kan opfylde dine egne behov, vil du ikke lade dig friste af en energivampyrs manipulerende adfærd, der lokker med at få dine behov opfyldt.

  3. Selvomsorg - lær hvordan at du nærer dig selv, passer på dig selv og elsker dig selv.

  4. Forpligtelse - at forpligte sig til livet og til sig selv - også på et fysisk plan, er også omstændigheder, der sætter dig selv i en stærk position.

  5. Selvtillid - at have tillid til sig selv, kan være svært for mange og ikke desto mindre, så er det super vigtigt, at du stoler på dig selv og har tillid til din intuition.

  6. Opdag gråzonerne - at kende til gråzonerne og nuancer, der ikke er enten sorte eller hvide, kan være et ret stærkt “våben” i forhold til at lære at stå stærkt i dig selv. Mange ofrer mangler overblikket og har også svært ved at tyde situationen. Her hjælper viden og indsigt.

  7. Vær eleven - studer hvilken adfærd, du gerne vil have, andre skal gøre, når de befinder sig i dit selskab. Skal de være lyttende? Skal de være kærlige? Vær overfor andre, som du selv ønsker, at de skal være for dig, er en handling, der sætter dig op i vibration og gør dig til et match for sunde relationer.


En energivampyr er jo grundlæggende en krænker, som vi kender dem fra dramatrekanten. I dramatrekanten opererer alle involverede fra samme lavefrekvente stadie, uanset om du er offer, krænker eller redder. Nogle af os er mere krænkere, end vi er ofre eller reddere - alle tre roller indgår altså som en del af vores personlighed i mere eller mindre grad. Så der findes nok også en (lille) energivampyr inde i dig!


Set i dette lys, bør denne artikel ikke opildne til den polariserede sort/hvide verden, hvor verdenen er opdelt i enten gode eller onde mennesker. Men denne splittelse og opdeling af kontraster, vil ifølge astrologerne og deres prognoser gældende for 2023, blive mere og mere fremherskende i den kommende tid. Som spirituelle hjertemennesker, bør vi derfor lære at genkende en energivampyr - i os selv og andre, så vi kan komme de lave skyggetendenser til livs, og dermed vågne op til, hvad vi også er her for at opleve - nemlig et højere bevidsthedsstadie, hvor en masse spændende aspekter venter os.

Godt nytår!


Ps. Forslag til andre blogindlæg, du bør læse:

 

Kilde: Teal Swan

Comentarios


Seneste blogindlæg

women.png

Tilmeld dig mit nyhedsbrev 

bottom of page