top of page

Hjælp til handling...

Vi kan nok godt blive enige om, at selvudvikling bringer bevidsthed omkring situationer i vores indre, som vi bør arbejde med i en eller anden forstand. Måske du har været til psykolog? Til Clairvoyant? Gået i en selvhjælpsgruppe? Læst en bog om selvudvikling - eller fået en ludfils-analyse af mig uden en opfølgende session? Uanset hvad, så er efterarbejdet stadig et mysterium for rigtig mange. For hvad stiller man op med al den nye viden? Læs med her og få indsigt til at handle.

Foto: @taraisisgerris

Hvad gør du, når du kender kimen til dine livsvilkår - altså kender dine udfordringer (skygger), dit potentiale (gaver) og det fulde omfang af dine natur? Du ved også, at næste skridt på selve opdagelsesrejsen er handling i en eller anden retning. Du har bare svært ved at overskue, hvad det lige er, du bør gøre. Svaret er for mange, usikkert og udefinerbart, så i stedet for at implementere de nye indsigter og dermed skabe reelle mærkbare justeringer, flytter vi fokus hen på en ny lærdom, en ny lærer, en ny indsigt, eller noget tredje, der lover indsigt, visdom og forandringer - og sådan kører vi uden egentlig at komme nogen vegne.


Fordi vores sind har det med at vanskeliggøre alting, skaber forvirring og får os til at opgive formålet, så kan de enkle løsninger være noget så svære at implementere. Vi er også mange, mange mennesker, der er så fyldt op af alting og lever vores liv i en tilstand af underskud, at vi slet ikke kan rumme en besked eller handle på noget som helst - for intet kan trænge ind. Sandheden er, at løsningen er simpel og enkel og er præget af meget selvkærlighed, ro og omsorg.


Må det være så simpelt?


Ja!


Men det kan være så svært, fordi vores sind gør det svært, og når du om lidt i det følgende, læser mine råd til dig, vil du helst sikkert genkende de fleste af dem og tænke: 'Jeg ved det godt', hvilket du selvfølgelig gør. For disse informationer ligger i din underbevidsthed, du har bare endnu ikke lært ordenligt at at trække på din egen indre visdom endnu. Men i hvert fald, så håber jeg, at du får noget ud af de følgende råd. Teksten er taget ud fra den GenNøgle analyse, som jeg tilbyder her på siden.


Råd til at handle - og bearbejde indsigter og visdom, der tjener din udvikling:

Først og fremmest, overvej hvad du vil gøre af al din nye viden? Skal du have professionel hjælp? Har du kendskab til selvudvikling og frekvensarbejde? Skal du i virkeligheden bare gå og summe lidt - altså langsomt absorbere den virkelighed, du har fået indsigt i. Mærk efter hvad du oplever, er bedst for dig.


For de flestes vedkommende, så er det jo vores udfordringer (skygger), der kalder på transformation og her bør du se på de 3 trin der fører til transformation:

  • at tillade/ at åbne op for, at dette er din virkelighed - også selvom du måske ikke bryder dig om disse vilkår.

  • at acceptere, at det er således, og at du nu har modet til at tage ansvar for noget, der eksisterer inde i dig.

  • at omfavne disse omstændigheder i kærlighed.

Alle skygger har et gavnligt formål i det lange løb. De lærer dig værdien af dine erfaringer, hvilket helt naturligt viser sig, når du ser dem i bakspejlet. Det handler altså om at se sig tilbage og opdage dine gentagne traumer og mønstre, og blive ved med at forsøge at afdække dem, indtil du i sidste ende lærer, hvad det er, du gør - eller ikke gør, og som skaber disse mønstre. Dine skygger bliver altså ved med at kaste dig ud i særdeles udfordrende situationer og disse vil gentage sig, indtil du lærer, at håndterer dem med anerkendelse, accept og omfavnelse. Når dette sker, er du klar til gaverne i dit liv.

art: sistercody

Et af kendetegnene ved at du har nået gavefrekvensen (dine potentialer) er, at du tager fuldt ansvar for dine tanker, følelser, ord og handlinger. Du identificerer dig altså ikke længere med at være offer for ydre stimuli. Efterhånden som din bevidsthed kommer helt ind i skyggefrekvenserne, bliver alt latent energi, som ligger i dit DNA oplåst og denne energi bliver forløst gennem dit fysiske, astrale og mentale legeme …som lys! På et fysisk plan, kan dette føre til forandringer i din kropskemi, og til en øget vitalitet. Emotionelt kan det føre til opløftet følelser, glæde og til en gennemtrængende følelse af optimisme. Mentalt kan det føre til indsigt og stor kreativitet. Alt efter hvilke GenNøgler der er mest fremtrædende i forhold til dig og dine livsomstændigheder, vil disse temaer jo naturligvis også realiseres.


Det er min oplevelse, at de fleste, der læser denne analyse, fokuserer på de negative omstændigheder - altså skyggefrekvenserne, og når jeg fremhæver deres gaver, siger de: ‘Nårh ja!’ Det er en typisk tendens, vi har, at vi fokuserer på det negative fremfor det positive. Pointen er her, at huske dig på også at dvæle lidt ved alle de fantastiske potentialer og muligheder, der ligger til dig, når du for alvor, får arbejdet med dette materiale/dine GenNøgler.


Som jeg beskrev i indledningen, så handler arbejdet med GenNøglerne primært om frekvensarbejde. For at gøre det lettere at forstå, så spejles din auras vibrationshastighed i frekvensbånd som enten er på et ‘skygge’ eller ‘gave’ niveau. Der findes mange frekvenslag eller - båndsbredder, men i dette regi opererer vi altså i to lag og det er din opgave fremadrettet, at lære at navigere i disse frekvenser - med alt hvad det indebære.


Måden at gøre dette på, handler b.la. om at finde balancen imellem at have bevidsthed på disse livs-omstændigheder/at lære dem (især dine skyggesider) gennemgående at kende, men samtidig er det lige så vigtigt, at lære at slappe mere af. At forsimple dit liv, få overskud, finde ro og skabe plads til, at det universelle flow kan komme i samspil med dig. Kreativiteten vil blomstre, og alle dine talenter og gaver kan udfolde sig. Dette hedder kontemplation - afslapning! Vi skal lære at være i stilhed for at kunne høre universets røst og kunne slappe af - og være med det simple, så kommer resten af sig selv.


At lykkedes med at hæve din frekvenser (gå fra skygger til gaver) handler også om commitment (helhjertet engagement og forpligtelse). Hvis du holder dig tilbage, bekymrer dig om dine beslutninger, fokuserer på succes/fiasko, opgiver for tidligt, og i det hele taget ikke stoler på livet, så vil projektet ‘selvudvikling’ blot ende i et meget langt og opslidende forløb. Der er så meget belønning og udbytte i vente, hvis du kan lære at følge dine beslutninger til dørs ved b.la. at forbinde dig til den indre livskrafts retning og sige JA til livet. Du har faktisk kun kraften fra dit commitment til at bære dig igennem afgrunden (alle nye ubetrådte veje i livet), så hemmeligheden er her, at fokusere på den energi du ligger i alle dine handlinger. Start evt. med at øve dig i dette, hvis alt andet syntes uoverskueligt. Engager dig i dine morgenritualer, dine arbejdsopgaver, når du bager en kage, besøger din mormor, har sex, vasker op etc. Start her og bliv god til at committe dig til livet.


På et eller andet plan, søger vi alle helt grundlæggende en følelse af frihed. Når vi som børn vokser op og bliver voksne, øger vi gradvis ubevidste stressmønstre i både krop og sind og denne stress forhindrer os i at trække vejret dybt. Effekten af at trække vejret dybt svarer til følelsen af frihed, så jo mere at vi trækker vejret dybt, jo mere frihed føler vi. Når vi jagter lykken udenfor os selv i form af materielle goder, spirituel vækkelse, succesoplevelser etc., handler det i virkeligheden om, at vi søger samme frihedsfølelse som var tilgængelig, da vi var børn. I og med, at du læser med her, er du søgende i dit sind, og det bedste råd jeg kan give dig, er at lære at trække vejret - dybt og lige præcis på den måde, som du gør det naturligt. Af samme grund, vil jeg ikke komme med instrukser eller opfordre dig til at søge guidens. Find din egen måde at trække vejret. Udover frihedsfølelse, blive du helt automatisk føle dig mere afslappet, dit sind mere klart og beslutninger træffes ud fra et mere sikkert standpunkt. Det vil føles som et mirakel og vil også resultere i et lettere flow på mange områder af dit liv. DO IT!


Nu gælder det for dig om at lytte til dine indre instrukser. Alle ved godt i en eller anden forstand, hvad de bør gøre/handle på. Der kan være et ego der forsøger at forhindre den evt. kommende forandring, der kan være dovenskab, offertendenser, at handlingen foregår udenfor ens komfortzone, manglende mod eller overblik, der kan være forhindrende elementer for din videre færd. Det er kun dig, der kan håndtere disse forhindringer. Hvis du slet ikke kan orientere dig om, hvad for instrukser/fokusområder du bør håndtere, så er det afslapning, der er din første post eller søg hjælp.

 Commenti


Seneste blogindlæg

women.png

Tilmeld dig mit nyhedsbrev 

bottom of page