top of page

Den store forandring (skiftet til Vandmandens Tidsalder)

Fornemmer du det også? Skiftet? Verdenen er ikke længere som den plejer og kommer vi nogensinde tilbage til det “gamle normale”? I følge energiprognoserne og ældgammel visdom, så står vi midt i et enormt skift - en ny verden står ved døren og banker på og måske du vil være med til at forme denne verden? Måske du mærker at, det er det, du skal? Læs med her og blive (lidt) klogere på, hvad det egentlig er, der er igangsat….

Det er nu, det hele begynder for alvor, det er tid til at vågne (rigtigt) op!


Måske du har hørt det, fornemmet det og måske endda læst om det. Vi er påbegyndt en ny tidsalder som bliver omtalt som Vandmandens Tidsalder. I forhold til GenNøglernes visdom, så kaldes denne tid for ‘Den store forandring’ og faktisk, så har denne periode været igang siden 1987.


Den handler overordnet set om, at alle systemer i vores univers vil tage et kvantespring til en højere dimension og hvor den menneskelige bevidsthed vil tage et bevidsthedsspring fra at være selvcentreret til at være kollektiv. Denne verdensomspændende genetiske mutation vil finde sted fra årene 1987 og frem til 2027 for herefter at vare endnu flere hundrede år førend det hele er “på plads”. Som jeg opfatter det, så er der her i årene 1987 til 2027 tale om en slags “nedbrydningstid”, hvor alle systemer og fundamenter vi har bygget vores verden efter, vil kollapse og skabe plads til, at en ny og mere kollektiv form vil udvikle sig og et nyt slags menneske, ‘Homo Santus’ vil melde sin ankomst.

Sådan, det var den korte version:-)


Det hele er på en gang mega spændende og også voldsomt at være en del af. Jeg oplever på mange måder, at hver enkelte liv og vedkommendes bidrag til verden, er super vigtigt og på den anden side, så fylder det så lidt i den store evolution. Begge sider er vel sande, tænker jeg. Men ikke desto mindre, så er vores færden lige nu, ret så vigtig, fordi vi er med til, dels at udrense de ældgamle instinktive frygtmekanismer, der genetisk er overleveret fra generation til generation siden tidernes morgen. Det smarte er her, at vi udrenser disse forhold igennem salt og vand, så naturen har en inddirekte fordel af, at vi alle spiser saltet forarbejdet mad og renser kemiske giftstoffer ud via sved, tårer og urin. Men vi er også kaldet til noget andet!


Os, der er i live lige nu, har også mere end nogensinde før muligheden for, at at styre vores liv væk fra de lavfrekvente skyggetilstande og opnå så tilpas høje frekvensniveauer, at vi kan høste gaverne (højfrekvente potentialer), som er fastlagte i vores Hologentiske profil. I dette udviklingsarbejde er vi samtidig med til at præge fremtiden - dvs. vores adfærd og handlinger er medbestemmende for, hvordan livet vil se ud for os efter 2027. Her forudsiges det, at befolkningen vil dele sig i to grupperinger, der vil være dem, der forbliver i den mere frygtbaseret ego kultur og andre, der igennem bevidsthedsarbejde vil højne deres frekvens så tilpas, at de har mulighed for at indgå i denne her spirende nye kollektive bevidsthedsform, der lige nu er ved sin spæde start.

Jeg har været ret så skræmt ved tanken om denne splittelse og lige nu i skrivende stund, synes en lign. splittelse at være i gang i forhold til Covid19. Men ifølge Richard, forfatteren til GenNøglerne, så er denne forgrening okay. Som der står i bogen: ‘Der vil være mange, som vi modstå denne mutation, og sådan må det være. De er ikke en del af det, der kommer, og dette må respekteres. Via disse mennesker vil den gamle energi forlade verden’. Jeg læser dette som, at vi bør være opmærksomme på at behandle hinanden ordentligt og udvise respekt - uanset synspunkt og handling. Vi gør alle, hvad vi kan, med det midler, vi har til rådighed. og således er det.

 

Vi er for alvor trådt ind i Vandmandens Tidsalder. Det handler om at opgive de gamle paradigmer:

det evige ræs efter social status, materialisme, grådighed, kynisme, arrogance, ligegyldighed etc.


Det handler derfor ikke mere om, hvad jeg kan få, men mere om, hvad jeg har at give.

Vi er alle, hver især, inkarneret med et bestemt formål for øje.


Alle er vi udtryk for en guddommelig generøsitet, og det er denne generøsitet,

vi er kommet her for at dele med andre.


I sådan en generøsitet er der ikke mere plads til egoets små julelege, ikke mere plads til den trættende og på alle måder udmarvende selvforherligelse og narcissisme, hvor mindreværdsfølelse og storhedsvanvid ofte er to sider af den samme sag.


Tiden er inde til at søge balance. - Lars Muhl

 

Den feminine tidsalder!

Du har sikkert hørt om det, fremtiden er feminin! Det er desværre lidt for let at tro, at det så drejer sig om, at det nu er kvinderne, der tager roret og skal bestemme det hele. Sådan behøver det ikke at være, da den feminine energi er tilstede i både mænd og kvinder, så fremtiden kan lige så godt ledes at mænd, der er præget af sin feminine side. Så hvad handler det så om?


Jo, det forholder sig således, at den energi, der står i spidsen for at skabe fremtiden er båret af det 14 hexagram, der i GenNøglernes verden omhandler arbejde - udført under trivsel (den ultra korte version). Med andre ord: den måde vi skal arbejde på at opbygge den nye verden, er drevet af den 14 nøgle, der er opbygget af 5 Yang (maskulin) linjer og en Yin (feminin) linje.


Fordi at den feminine linje ligger i 5 række, er den lederen i hexagrammet og har til formål at “styre/lede” de 5 andre maskuline linjer, hvilket betyder, at den feminine energi skal lede (et stærk hold af maskulin kraft). Den feminine energi er altså den genererende kraft, hvis lederegenskaber bære præg af storsindethed, generøsitet, sensitivitet og er servicerende i sit element.

Fantastisk, jeg elsker det!


Denne arbejdsindsats der skal etableres - og ledes af den feminine energi, har to primære “omstruktureringer” i vente. Dels bør der ske om omfordeling af prioriteringer og dels bør den gamle hierarkiske struktur byttes ud med en ny.


For som det er tilfældet nu, så prioriterer vi i øjeblikket kun til nogle få menneskers fordele (1% af jordens befolkning ejer 45% af al rigdom i verden og med Covid19 er denne profitorienteret % del voksende) og rækkefølgen hedder:

 1. Profit - man skaber for at profiterer til sig selv (egocentreret adfærd).

 2. Velfærd - er kun for nogle dele af verdens befolkning.

 3. Bæredygtighed - vi overforbruger og bruger af jorden ressourcer.


I den nye tid vil rækkefølgen komme til at se sådan her ud:

 1. Velfærd - alle skal tilgodeses (kollektiv adfærd)

 2. Bæredygtighed - vi forbruger i balance med naturens ressoucer

 3. Profit - bruges til at støtte de to ovenstående punkter.


For at dette kan ske, vil der skulle ske et skifte i den struktur, som vores arbejdsliv er bygget op omkring - vi skal ændre hierakiet til det, som GenNøglerne omtale som heterakiet.

Hierarkiske struktur -nuværende struktur:

 • udviklet omkring et netværk af ældre eller omkring en enkelt alfa-leder.

 • kræver et informationsflow, som er vertikalt.

 • de individuelle medlemmer er ikke ligemænd og autoritets -eller informationsflowet er altid afhængigt af tilladelse eller godkendelse fra nogen oppefra.

 • magten bliver distribueret i forhold til færdigheder, nytteværdi eller går i arv (fra far til søn).

 • penge og rigdom har i vesten erstattet føde og territorium.

 • denne model tillader ikke mennesker at transcentere familiens blodbånd (men vi er pt. vidne til, at den traditionelle familiemodels er godt på vej til at dø).

 • er baseret på at måtte skubbe en anden ned, for at du selv kan stige op (stærkeste mand vinder).

 • er et frygtbaseret system med fokus på at opretholde et fokus på at undertrykke og vanære andre mennesker.

 • er også essensen af den moderne tids virksomhedsmodel.

 • vi bliver i den hierarkiske model, fordi den brødføder os.

 • styres af vores ældste frygt for ikke at have nok (mad)


Mens denne form er godt igang med at smuldrer, bliver vi efterladt i en dyb social ustabilitet samtidig med, at den nedarvede trang til at dominere fortsætter.


Heterakiske struktur:

 • er et niveau af selvorganisering, der til en vis grad allerede eksisterer i mange hierarkier.

 • distribuerer information horisontalt.

 • bliver ansvaret og beslutningsprocesserne altid distribueret ligeligt på tværs af hele systemet.

 • informationsflowet i dette system bliver sammenlignet med måden, neurale forbindelser arbejder på i den menneskelige hjerne.

 • anerkender behovet for både individuel og gruppemæssig bemyndigelse.

 • kræver et tillidsspring væk fra den menneskelige frygtbaseret tænkning og kontrol.

 • er på mange måde beslægtet med idealet i den demokratiske kerne - at beslutningsprocessen bør og må være kollektiv.

 • kan være modellen, hvor virksomheder, der før konkurrerede, nu arbejde sammen og krydsbestøver hinanden (klienter og kunder bliver fordelt imellem hinanden).

 • er interesseret i de langsigtede løsninger.

 • bundlinjen er, at det er langt mere effektivt at rykke sammen i synergi fremfor at spilde energi på konkurrence.

 • jo mere at vi diversificerer vores ressourcer og forener dem, desto mere succesfulde og effektive vil vi blive.


Jeg bliver helt glad og varm ved tanken, men…


Det, som jeg oplever personligt, og som jeg også fornemmer lidt er tilstede hos andre, der er meget bevidste omkring denne opvågningstid (spirituelle leder etc.), er, at der forekommer en forhastning af tingene - at vi med al den indsigt “kommer til” at gå forud for, hvad der egentligt er realistisk at udføre. Ja, energierne er speedet gevaldigt op. Ja, det hele går meget, meget hurtigt lige nu, men alligevel, bør man nok være indstillet på, at dette her kommer til at tage hundredvis af år. Det er nok denne del, der piner (mit ego) mest: Hvad kommer vi til at opleve, udover at alting falder sammen om ørene på os? Det virker ikke til, at nogen “kender svaret” og hvis de mener, de gør, så kan deres kanaliseringer være forud for sin tid - og altså ikke være realiserbare omstændigheder, vi nulevende kommer til at opleve. Selv GenNøglernes visdom er tilbageholdende med at specificere og lægge en tidsramme omkring denne store forandring , så det kan kun blive interesant at se, hvad det er, der kommer til ske og hvad vi får lov til at være en del af.


Opsummering af Vandmandens tidsalder:

 • Fremtiden ledes af en feminin energi (storsindethed, generøsitet, sensitivitet og servicerende)

 • Hierakiet erstatte af heterakiet

 • Prioriterings-rækkenfølgen hedder: velfærd og bæredygtighed fremfor profit.

 • Nye strukturer og systemer skal opbygges i forhold til at fremme ovenstående punkter.

 • Egocentrering erstattes af kollektiv bevidsthed.

 • Vejen til kollektiv bevidsthed går gennem vores solar plexus, der huser åbningen af vores planetære hjertecenter (mere herom i et andet indlæg).


I bogen GenNøglerne, kan du læse meget mere om alt, hvad der ligger som energimæssige prægninger. Det er super spændende læsning, og jeg kan til enhver tid anbefale dig at læse bogen, hvis du ligesom mig, føler dig draget. Men udefra mit nuværende ståsted, så er de ting, jeg har opridset i dette indlæg en tilpas god informativ ramme, der udgør det væsentlige, som vi bør vide og forholde os til - set i forhold til vores liv og gang her på jorden. Jeg oplever, at vi bør fokusere på vores aktuelle situation, så tilbage til dig - hvad skal du gøre i alt det her? Hvordan bør du forholde dig?


Som nævnt i indledningen, så er vores handlinger og adfærd med til at præge fremtiden og dvs. at alt hvad du gør, spiller en vigtig rolle - ikke kun for dig selv, men for hele menneskeligheden og vores verden.

Hvert enkelte menneskes fokus i denne tid bør være på at:

 • Slippe offerbevidstheden - ikke bebrejde andre ens omstændigheder, men i stedet tage 100% ansvar for ens livsbetingelser og retning.

 • Kunne håndtere enhver emotionel reaktion (triggerpunkter), som ens relationer vækker i en.

 • Finde sin sjælegruppe og mærke accept, kærlighed på helt nye måder.

 • Have høj bevidsthed på hvad ens unikke kompetencer er og udleve dem igennem sit arbejdsliv

 • Lære at håndtere frygt - rense ud i de kemiske ophobninger i kroppen, som b.la. sker ved saltvandudrensning.

Alle ovenstående punkter er langt lettere at forholde sig til, hvis du har kendskab til dine livsbetingelser - altså dit Hologenetiske kort. Jeg ved godt, at vi er mange, der hellere vil lave alt andet end at skulle forholde os til at slippe offerbevidsthed, svede kemiske giftstoffer ud af vores system og lære at håndtere vores relationer fremfor enten at bebrejde modparten eller flygte (når det hele bliver lidt svært). Den gode nyhed er, at vejen igennem disse faser sker ved både at have indsigt i ens livsomstændigheder (og lære at forholde sig til dem) OG gøre alt, hvad der nærer dig - det ene kan ikke fungere uden det andet. Det handler nemlig om at hæve ens frekvens til et højere stadie, hvor gaveregnen venter i form af frihed, lethed og trivsel og vejen dertil, sker gennem skyggearbejde, pauser og selvomsorg (næring, så du kan blomstre).


Jeg ser det som min fornemmeste opgave, at formidle GenNøglernes visdom og univers og igennem mine ydelser (sparringsessioner og indtalte lydfiler), at hjælpe alle med indsigter og klarhed, så de kan højne deres frekvenser og dermed præge menneskeligheden hen imod et mere frit, kærligt og kollektivt frekvensstadie. Jeg har valgt min vej - har du? Hvis du læser med her, så tænker jeg, at du er godt på vej, og du skal vide, at der er kærlige og rummelige kræfter, der vil hjælpe dig, du er hjertelig velkommen i Vandmandens Tidsalder.


Kilde: GenNøglerne, Richard Rudd

 

Vil du vide mere om GenNøglerne?

Jeg har skrevet en artikel, der forklarer de helt grundlæggende omstændigheder omkring GenNøglerne og det Hologernetiske kort. Du kan læse artiklen >>>HER<<<


Du kan - helt gratis - downloade din unikke Hologenetiske profil via dette >>>LINK<<<


Herefter kan du købe mine essensbeskrivelser af de GenNøgler, der præger din profil >>>HER<<<


Du har også mulighed for at deltage i online forløb, hvor du gennemgår enten Aktiverings, Venus eller Perlesekvensen. Læs mere >>>HER<<<


Du er også velkommen til at få min hjælp og ekspertise i forhold til, at jeg tyder profilen for dig og sammensætter det hele i en ca. 40 min. lydfil, du kan lytte til igen og igen. Læs mere om denne ydelse >>>HER<<<

댓글


Seneste blogindlæg

women.png

Tilmeld dig mit nyhedsbrev 

bottom of page