top of page

Indblik i Aktiveringssekvensen

Kender du din sjælskontrakt? Dit formål? Hvad du er her for at lære/udvikle? Hvis ikke, så læs med her og få indblik i den ydre livsramme, der udgør de 4 primære gaver/temaer for dit liv.

Jeg hørte engang en fortælling, der handlede om, at når vi fødes ind i dette liv, arver vi alt det fra vores forældre, som de endnu ikke har nået at transformere. Vi får altså med andre ord en masse udfordringer i fødselsdagsgave, der til at starte med ligger i vores ubevidste selv og som i gennøglernes verden bliver omtalt som skygger. I takt med at vi vokser op, vil de præge vores færd og holde os på de lave frekvenser, indtil vi lærer dem at kende og på den måde kan transformere dem.


Disse arvelige forhold danner rammen om vores livsforhold - en slags sjælskontrakt om man vil. Vi har virkelig gavn at kende dem, fordi sålænge at vi “kun” begår os i vores skygger på et ubevidst plan, vil vi dels opleve, at livet ikke er andet end lidelsesfuldt, men vi går også glip af alle de gaver, der venter os, når vi får bevidsthed. Alle disse forhold der ligger til grund for vores livsomstændigheder (sjælskontrakt) er opremset i det som kaldes for et hologenetisk kort. Dette kort er en optegning over 14 af vores mest grundlæggende vilkår/temaer, og hvor vi hver især har fået udstukket specifikke gennøgler, der udgør vores kort - altså en plan over vores liv.


De 4 primære gaver som dette blogindlæg handler om, udgør den ydre ramme for dit liv og kan være det bedste sted at starte, hvis ikke du ved, hvad du ellers skal (eller blot er nysgerrig eller spirituelt søgende). Den sætter nemlig rammen for dit liv (med både skygger og gaver), og i det følgende kan du læse mere om, hvad de 4 temaer hver især betyder - og forhåbentlig indser du værdien i at kende lige netop dine specifikke nøgler, der er tilknyttet hvert tema.


Dit livsværk- dine handlinger udadtil - både hvad angår karriere, men også generelt set

Helt overordnet set, så handler denne gennøgle om, at dit dybere formål møder verdenen udadtil. ‘Livsværk’ handler derfor ikke kun om at gøre karriere og tjene penge. Det handler om alt, hvad du gør i dit ydre liv. Så denne gennøgle repræsenterer dit “ydre jeg”, din eksterne rolle. Skyggen i denne gennøgle kan meget vel være forhindrende for dig i forhold til at etablere en passende ramme for dit livsværk. Skyggen vil blive en gentagende udfordring, der vil udspille sig igen og igen, indtil du fuldt ud har accepteret disse omstændigheder.


Evolution - hvad du er her for at lære - dit udviklingspotentiale

Gennøglen tilknyttet ‘Evolution’ (udvikling) står i opposition til ‘Livsværk’. Tilsammen udgør de to nøgler rammen og sfæren for dine primære udfordringer i livet. Når du begynder at se på denne nøgle, vil du sikkert opdage, at dette sted repræsenterer et ikke så komfortabelt sted. Det er derfor vigtigt, at du forstår skyggen, der relaterer til denne nøgle. For indtil du når et punkt, hvor du har godt fat i forståelsen - og imødekommer denne skygge, så vil alle de andre gennøgler i resten af din hologenetiske kort, forblive i en slags slumrende tilstand.


Udstråling - hvordan du holder dig sund og lever i samklang med din essens

Spirituel revolution sker i form af hvert enkelt individs muligheder for gennembrud. Vores indre lys finder vej ud af vores DNA og flyder ud i hele vores fysiske krop. Dette er ‘Radiance’ (udstråling), vores essens, der udstråler sin pragt. Denne udstråling viser din aktuelle tilstand indenfor helbred, vitalitet og aura. (aurafeltet omkring dig er elektroniske efterstråler, der kommer fra din inderste essens). Man kan sige, at gennøglen ‘Udstråling’ er et udspring fra din inderste essens og spørgsmålet er så, om den får lov til at stråle igennem dine skygger eller gaver?


Formål - hvad der grundlæggende fuldender dig

Formål handler ikke om, hvad vi er her for at lave, men handler i stedet om kvaliteten af vores bevidsthed. Så når du tænker på dit formål i livet, så er det aromaen, der kommer dybt inde fra din inderste essens. Vores formål befinder sig umiddelbart udenfor vores forståelsefelt, og ligger gemt i vores DNA -designet til at blive udfoldet af selve livet, der leves. Formålet kalder på dig i forhold til at udvikle dig igennem de udfordringer du møder (skygger) og på den måde oplever transformation, der klarlægger, hvad dit formål er.


Formål har også en anden kvalitet. Den repræsenterer essensen af din menneskelighed og din kærlighed til det at være et levende fysisk væsen i en 3 dimensionel verden. Så helt grundlæggende kan man sige, at formålet med dit liv er, at du som menneske er her for at fylde din fysiske krop med bevidsthed og simpelthen være med det, der er.


 

Commenti


Seneste blogindlæg

women.png

Tilmeld dig mit nyhedsbrev 

bottom of page