top of page

Informationsalderen - de gode og dårlige sider

Vi er godt i gang med den den digitale tidsalder og “Huj Hej” hvor går det stærkt! Har vi egentlig overblik over de Internetbølger, som der tilbage i halvfemserne startede i de små, og som nu efterhånden har vokset sig store og ufattelige svære at overskue konsekvenserne af? Teal Swan, har har lavet et indslag herom, som jeg har lavet en (frit oversat) skriftlig gengivelse af, så også du, har mulighed for at danne dig et overblik. Læs med her…

Internettet har i dag vokset sig så stort, at man godt kan sige, at det i overordentlig grad har været med til at forbinde verdenen med rekordfart og ændret på stort set alle sociale lag. Aldrig før har vi kunne forbinde os så hurtigt og med så mange forskellige. Det er der ifølge Teal Swan både positive og negative sider ved, især når det gælder selvudvikling, spiritualitet og alternative behandlingsformer. Hun mener derfor, at det er på tide at danne os et overblik over begge sider, så vi bedre kan forholde os til al den information, der konstant strømmer imod os, og som både beriger os med indsigtsfulde gaver, men også overfladiske og mangelfulde tendenser, synes at fylde de sociale medier.


Først de dominerende positive aspekter ved den nye informationstidsalder:


Informationsdeling sikrer vores overlevelse

Til alle tider har det, at vi har kunne dele informationer imellem hinanden, været med til, at vi har overlevet som art, og derfor i dag har indtaget planetens mest dominerende sæde. Med Internettes ankomst i 90’erne, er disse informationsstrømme speedet gevaldigt op, og i dag kan vi med det samme søge information, hvis vi vil vide noget. Ofte er ét klik nok til, at vi kan tilegne os den viden, vi søger. Føler du ubehag? Jamen så Googler du og 2 min. senere, ved du besked.

Ekspandering der udvider vores perspektiv og horisont

Kulturelt set, så har vi i denne informationstidsalder, mulighed for at lære andre kulturer at kende og på den måde udvide vores perspektiv og lære af andre -og deres kulturer. Dvs. at du ikke længere er begrænset og “låst fast” i den kultur, som du er opvokset i. Med Internettet kan du hurtigt lære andre kulturer at kende, og måske få lyst til at ændre/omstrukturere, eller blot tilføje ny læring og viden til dit ophav.


Vi er alle forbundet via Internettet

Der findes også en øget form for isolation efter, at vi er gået ind i informationsalderen, men mest af alt, har denne tidsalder formet en ramme via Internettet, hvor vi alle er forbundet. Når vi deler oplysninger, udveksler erfaringer etc. på Internettet, forbindes vi med andre, som vi måske ikke ellers ville have mødt og det gælder både enkelte personer men også grupper rundt om i verdenen, som deler samme interesser eller dets modsatte. Vi kan mødes på kryds og tværs og være enten enige eller uenige, sådan er det. Vi er samlet i en form for fælles bevidsthed og det er stort!


Vi kan finde vores egen vej

Engang (før informationsalderen) kunne vi “kun” finde spirituel vækkelse og oplysning igennem en præst, en guro eller anden vældig oplyst person. Dvs. at din tilegnelse af viden kun kunne ske igennem en anden “autoritet”, hvilket jo på en måde er en begrænsning i sig selv. Men også historien har vist os, at mange såkaldte lærde, har misbrugt deres position og manipuleret den viden, de formidlede, så det var til deres egen egoistiske fordel. Nu kan vi undgå disse bedrageriske autoriter, “plukke” i den viden der tilbydes, og således selv finde vores egen sande vej.

ALLE kan være med

En gang var det kun mænd eller folk med penge, der kunne få adgang til information, men I informationsalderen er der ikke længere begrænsninger for hvem, der har adgang til information. Alle klasser, alle sociale lag kan tilgå information og drage nytte af den. At de i Asien, Rusland o.lign lande stadig forsøger at censurer Internettet for deres landsmænd, kan kun være tale om tid førend dette stopper. Og så vil alle samfundslag kunne koble sig på nettet og tilegne sig information og udvide deres bevidsthed.


Spirituelle lærermester må hele tiden holde sig opdateret og forny sig

Du kan som formidler ikke bare hvile på laurbærrene og høste erkendelse for dit tidligere arbejde, hvis du fortsat vil deltage i denne globale informationsstrøm og have følgere. Dovenskab og stagnation hører ikke hjemme på Internettet. Konkurrenceniveauet er tårnhøjt og det kræver et ekstra stort engagement og konstant fornyelse fra formidlerens side, hvilket du som modtager, kan nyde godt af.

Globale sammenslutninger der kan genere positive forandringer

Jeg deltog fornyeligt i en global meditation, hvor tusindvis af mennesker verden over samledes “online” og satte intentionen om at skabe en fælles energi/intention om bedre forhold på jorden. Det var en meget smuk oplevelse og vi har vist kun set begyndelsen på disse online sammenkomster. Der er udviklet en teknik, ‘Schumann Resonance’, der kan måle jordens frekvenser og den stiger altså, når vi mødes i fællesskab igennem online sammenslutninger. Vi kan faktisk gøre en forskel, så mere af det, tak!

Så de dominerende negative aspekter ved den nye informationstidsalder:


Ekspertbegrebet har mistet sin værdi

Alle kan nu kalde sig eksperter. Alle føler, de har noget relevant at sige og kalder sig for eksperter - uden respekt eller anerkendelse for “sande lærde”. Eksperter på Internettet og rundt omkring på de sociale medier, er der nok af og alt hvad de fremkommer med som værende deres sandheder, splitter, forvirrer og øger en evt. bekymring, for hvilket budskaber er det egentlig hold i?


Vi drukner i information og det skaber total forvirring

Der fremhersker nærmest floder af strømninger med informationer, budskaber og filosofiske betragtninger og mange af dem, er komplet modsætningsfyldte! Dvs. at alle spirituelle søgende ikke opnår andet end at føle opgivenhed, afmagt og frustration over ikke at kunne få klare svar og guidens i forhold til at højne deres bevidsthed, finde deres egen sandhed og opnå klarhed. Alle kan via de sociale medier kalde sig for eksperter og vidensdeling synes til tider at være noget så uoverskuelig


Overfladiske “fix it” tendenser og manglende loyalitet

Med det store udbud af information som vi har adgang til 24/7, har vi som spirituelt søgende en tendens til at zappe som bekvemt og ikke udvise ikke nogen loyalitet overfor bestemte lærermestre. Vi når også sjældent i dybden med en læring, men optager i stedet det, vi kan bruge som matcher en “feel good” vinkel. Dvs. at selvom vi i perioder har brug for at få kigget -og bearbejdet indre dynamikker, som umiddelbart ikke er særlig rare at skulle forholde os til, så kan det blive en slags overspringshandling “kun” at forholde sig til budskaber og læring, der kun fokuserer på at søge velbehag og lethed.


Mesterskabet og dermed effekten udebliver

Vi plukker i informationen, således at vi sjældent når helt til bunds i en undersøgelse eller lærdom. Engang var en såkaldt ekspert eller læremester måske 2-3 år om at kommen til bunds i et emne og virkelig forstå dynamikkerne i en eventuel problematik eller mestre en fysisk disciplin. Sådan er det ikke i dag. Disse overfladiske tendenser som Internettet har været med til at skabe, kan være medskabende af forhold, der ikke tjener os i længden. Måske vi f.eks. sætter os for at lære at meditere og gør det en dag eller to, men så kommer der et tilbud om at prøve noget andet og vi springer fra for i stedet at afprøve denne nye teknik, vi bliver præsenteret for, og vi når derfor aldrig rigtig at blive gode til noget og mærke effekten heraf.


En kæmpe konkurrence platform

Det er nødvendigvis ikke den formidler med den største viden og med det største erfaringsmæssige grundlag (og det største hjerte), der får flest følgere. Den der mestrer markedsføring og som er i stand til at udføre en aggressiv og målrettet markedsføring, vil oftest vinde terræn og kunder. Her spiller økonomi også ind. Dem der har penge til at reklamere for deres formidling og betale for at få professionel hjælp til markedsføring, har bedre chancer for at udvide deres publikum og nå ud til flere, end dem som “blot” sidder inde med en masse “kvalitetsviden”, men hverken har penge eller erfaring i at “sælge sig selv” gennem markedsføring. Dette kan være yderst problematisk, når du som modtager, skal navigere og udvælge dig nogle hensigtsmæssige formidlingskanaler.


Det er kunden der bestemmer

Fordi der er så stor konkurrence og der findes så mange såkaldte “eksperter”, der vil nå deres følgere (publikum) med deres indsigter på de sociale platforme, er det blevet modtageren, der har fået “magten” og derved inddirekte kan diktere dagsordenen. Poster du noget, som ikke falder i følgerens smag, stopper de med at følge dig og af denne grund, kan der opstå en form for desperat handling fra formidlerens side og tendenser med at behage følgerne med hvad de vil have, kan have den negative effekt, at hurtige “fix-it” og “feel-good” løsninger vinder fremfor mere dyb og indsigtsfuld lærdom.


Fra “Lysarbejder" til “Social Media Star”

Hvis drømmen oprindeligt var, at ville tilbyde alternative behandlingsformer og udbrede spirituel viden, som kan gøre en reel forskel for modtageren, så kan virkeligheden i den nye informationsverden godt være noget af et chok for den hjertevarme lysarbejder. For arbejdet med at nå sit publikum -altså markedsføre sig på SO ME, vil for de fleste vedkommende, være deres nye hovedbeskæftigelse. Så dem der troede, de skulle udleve deres livsdrøm om at behandle og dele spirituel viden, må i stedet erkende, at tiden mere er præget af at skulle agere “stjerne” på de sociale platforme og konstant opdatere med nyheder, der kan holde deres følgere fanget i interesse.

Informationen leveres i små godbidder

Vi har desværre også udviklet en tendens til kun at ville optage viden i små mundrette godbidder. Helst overskriften bør sige det hele, så vi kun behøver at zappe lidt rundt for at holde os opdateret på et niveau, hvor vi kan sige, at vi er med. Dette kræver en nærmest umulig indsats fra formidlerens side, da værdifuld information kan og vil gå tabt, hvis såfremt at vigtig og komplekst læringsdeling kun må indeholde 2-3 sætninger. Denne "zappe" tendens vil i længden måske ikke føre noget særligt positivt med sig.


Py-ha, det er meget at tage stilling og forholde sig til. Som altid, er det min intention at ville oplyse dig, så du udvikler en bevidsthed, så du bedre kan træffe sunde valg for dig selv og din vej frem i livet. Jeg håber, du med disse ord, bedre kan navigere i informationsjunglen. Der er som nævnt, både positive og negative sider ved at leve i denne nye informationstidsalder og måske du lige et øjeblik bør stoppe op et øjeblik og overveje din tilgang -og måde at begå dig på. Skal der justeres?

コメント


Seneste blogindlæg

women.png

Tilmeld dig mit nyhedsbrev 

bottom of page