top of page

Resonans og dis-resonans

Vi kan nemt komme til at ende i en situation, hvor vi tror at ting og omstændigheder, vi umiddelbart resonerer med, er det eneste rigtige for os. Læs med her og oplev hvad du i så fald går glip af, hvis du kun vil forholde dig til omstændigheder, der føles godt…

Du kender sikkert udtrykket resonans og har måske hørt -eller læst om flere beretninger om situationer, ting eller mennesker, der enten resonerer med vedkommende eller ikke. Jeg skriver faktisk ofte selv om det i mine tekster, som værende et super værktøj indenfor selvudvikling. At mærke efter om noget resonerer med én, er en måde, hvorpå vi lærer at mærke efter, om noget er godt eller skidt for os.


Føles det godt i maven?

Giver oplevelsen -eller situationen en god fornemmelse?

Føler du dig glad ved tanken om at ….?

Ja, det resonerer rigtig godt!

Jamen så gør det!


At resonerer positivt med en situation, et andet menneske, et øjeblik eller en ting, giver os en følelse af samhørighed, at noget går op i en større sammenhæng. Ying og Yang forenes og der forekommer balancering imellem yderpolerne. Hvis vi måler en resonans via megahertz (bølger og frekvenser), så vil disse energetiske balancer sikkert være harmoniske og i harmoni (På celleniveau: homøostase).


Men der er en skyggeside ved "kun" at være opmærksom på, om noget tjener os positivt. Når vi bliver klare på denne skyggeside, får vi virkelig mulighed for at rykke på nogle fundamentale kritiske “programmeringer”, der ubevidst skaber problemer for os. Vi har jo en underbevidsthed, der styrer os 95% af tiden og har vi her programmeret nogle overbevisninger, der er uhensigtsmæssige for os, så kan situationer, vi absolut mener, vi ikke resonerer med os, være spejle på omstændigheder i vores underbevidsthed, som trænger til at blive transformeret. Dette skyldes at disse omstændigheder arbejder imod vores “sande natur” og velbefindende -altså er problematiske for os.


Så oplever vi disresonans, så behøver det ikke at betyde, at vi bør holde os fra det. Det kan i stedet være, at vi bliver mindet om at noget i os, ikke er samhørigt og at der er noget, som skal transformeres. Det kan være utroligt svært at overskue vores egne blinde vinkler. Vores ego er så fantastisk sammensat, at vi det meste af tiden ubevidst fjerner os fra omstændigheder, der kan fremprovokere en situation, hvor vi får belyst disse omstændigheder, vi trænger til at få kigget på. Derfor vil vores indre vagthund (vores ego), forsøge med alle midler, at få fjernet os fra den situation, så vi ikke får pillet ved disse utrygge omstændigheder, der medfølger, når vi forsøger at skabe forandring.


Så min opfordring til dig er, at være åben for de omstændigheder, der ikke lige i første omgang resonerer med dig! Når noget ikke føles godt, så kan der ligge ubevidste årsager hertil og det er oplagt at forsøge at afklare dette, inden du forkaster situationen.


Så for at opsummere, så er resonans ikke en 100% guide i hvad der er godt eller skidt for dig. Om du resonerer eller ej kan både handle om ubevidste mekanismer der spejler områder, hvor du mangler bevidsthed OG være omstændigheder, som tjener dig positivt. Resonans er altså et spejlbillede for din aktuelle følelsessituation og bør derfor ikke tjene dig som en overordnet ansvarlig beslutningstager men mere opfattes som en guide, der hjælper til opklaring.

Comments


Seneste blogindlæg

women.png

Tilmeld dig mit nyhedsbrev 

bottom of page