top of page

Dramatrekanten - det du bør vide…

Krænker, redder eller offer? Kender du dynamikkerne? Hvis du stadig mangler at forstå dette scenarie, vil jeg klart anbefale dig at læse videre, for sålænge at vi er ubevidste omkring dette rollespil, vil mange af dine forhold bære præg af denne “leg” og måske holde dig fast i nogle ubalancerede mønstre, der hverken tjener dig eller dine forhold. Læs med her….

Først og fremmest bør du vide, at der findes ikke noget så effektivt for din/vores udvikling som at indgå i tætte forhold. I starten af et møde, vil vi ofte ikke være så opmærksomme på skyggesiderne ved den anden, men mere fokusere på alle de tiltrækkende sider (meget ofte træk, vi selv gerne vil besidde) ved vedkommende. Men med tiden, bliver vi mindre bevidste omkring vores handlinger overfor hinanden, og alle de ubevidste skygge-mekanismer vi bærer rundt på, begynder at træde mere og mere frem.


Disse skygge-mekanismer viser sig i form af traumer eller barnlig adfærd, der enten stammer fra genetiske overleveringer - arvelige forhold, men også ens blueprint (Hologenetiske kort) har betydning for hvordan dine skyggemønstre ser ud. Så er der også de kulturelle prægninger og generelle love og normer, der er med til at skabe et fundament, hvorfra vi udlever, dem vi er “trænet” i at være. Alt dette er med til at danne grobund for de her skygger, der så udmønter sig i adfærdsroller, der indgår i det “rollespil” der omhandler dramatrekanten.

Når så at vi begår os ude blandt andre mennesker, så er det (medmindre at du har udviklet tilpas selvbevidsthed), at det ifølge, Karpman (manden bag begrebet ”Dramatrekanten”), at vi enten falder ind i en rolle som enten ofret, krænkeren eller redderen. Alle mennesker begår sig i de tre positioner, men oftest vil en af rollerne være mere dominerende end de andre.

Bevidste mennesker er bevidste om, hvornår de træder ind og ud af de tre roller, og bevidstløse mennesker sidder fast i deres roller.


Første skridt i forhold til at lære at begå sig i dette trekantsdrama er, at blive bevidst om, at du konstant indgår i dette her rollespil, og dernæst, at vi alle flytter rundt i rollerne alt efter hvilket forhold eller situation, vi står i. Det kan diskuteres om hvorvidt vi overhoved er i stand til at bryde ud af dette rollespil – det mener nogen, andre ikke. Men uanset hvad, så kan en højnet bevidsthed omkring disse roller være med til, at du aktivt kan gøre noget for enten at flytte dig eller hurtigt tage hånd om situationen. For nogen er dette absolut nødvendigt for deres mentale og helbreds skyld (mere herom).

Så vi har altså at gøre med en sceneopsætning, hvor 3 roller udspiller sig på kryds og tværs og hvor man f.eks. i en enkel samtale imellem to personer indenfor en kort stund kan vandre rundt i rollerne på skift. I den anden ende af spektret, kan vi indgå i et forhold, hvor den ene part primært f.eks. udlever rollen som krænker og den anden part som offer, hvilket kan udspille sig i årevis. Uanset om vi er underlagt en rolle for en kort bemærkning, eller er fængslet i en længerevarende, så vil en afklaring og højere bevidsthed klart hjælpe dig i dine forhold. Måske du er kørt fast i en rolle, og hvor du efterhånden er nødt til at handle, hvis ikke, at det skal gå helt galt. I det følgende vil jeg præsentere en beskrivelse af de tre roller, så du kan lære dem godt at kende. Så du dels kan aflure dem i dig selv, men også i andre.

Ofret:

Ofret føler sig ofte magtesløst, hvilket er en barnlig del af dig, der ikke er modnet og derfor endnu ikke har lært at tage ansvar og handling på en situation. Når du er offer, vil du ofte føle, at det er synd for dig, at andre bærer på skylden for din situation. Som offer er du hjælpeløs, og du er ikke umiddelbart i stand til selv at tage handling på at ændre på situationen. Ofrer flytter ansvaret for deres velbefindende over på andre, på samfundet, på verden, på Gud – altså alle andre har skylden! Som offer kan du kun forblive i din rolle så længe, at der er en redder eller krænker indblandet. Hvis ikke at der er en redder, der vil støtte op om din offerrolle, eller der er en krænker, der trigger de impulser i dig, der aktiverer offerrollen, så vil du opleve, at det faktisk kan være svært at forblive i den rolle.

Forslag: Skyggen i 55 GenNøgle omhandler offertendensen, så hvis du kan mærke, at du har brug for at lære mere herom, kan du få indsigt i disse omstændigheder >>>HER<<<


Du kan også downloade din gratis Hologenetiske profil for at se om, du i særlig grad er præget af denne offerrolle. Det kan du gøre >>>HER<<<

Redderen/hjælperen:

Personer i denne rolle bliver ofte omtalt som værende empatiske fordi de så ofte optræder opmærksomt, hjælpsomt og udviser særlig indlevelse. Udlever du denne rolle, er du sikkert med tiden blevet ekspert i at hjælpe din omverden – måske endda på bekostning af dit eget helbred. På det ubevidste plan fastholder du både dig selv, men også ofret i jeres roller, og på den måde, er du indirekte med til, at gøre ofret en bjørnetjeneste. En anden problematik i forhold til ubevidst at indtage rollen som hjælper, skyldes et tidligere traume der har affødt en form for med-afhængighed. Hvis du opdager, at du hjælper, fordi du får det bedre med dig selv, når den hjælp du giver, hjælper den anden, så hjælper du ud fra et traumebaseret udgangspunkt. Her fastholder du dig selv i en usund løbebane, hvor du kun kan oprette dit selvværd, ved at dele ud af dig selv og prioritere dine relationers velbefindende fremfor dit eget. Rigtig mange reddere (også kaldet pleaser) brænder nallerne på denne usunde dynamik.

Øvelse: Anvend aromaterapi som hjælp til at rette op på dine feminine ubalancer. F.eks. Jasmin, Bergamot, patchouli og Melissa.

Forslag: Læs min blogindlæg om at ville hjælpe andre >>>HER<<< eller få det hele med ved at læse min bog for udmattede sjæle >>>HER<<<

Krænkeren/bødlen:

Den mest foragtede rolle er nok krænkeren, der gennem sine handlinger og adfærd provokerer ofret og skaber grobund for, at en redder efterfølgende kan træde i tjeneste. Helt nede i den måske mere uskyldige ende, er vi nok mange, der af og til træder ind i rollen som krænker. Det kan ske i køen i Netto, overfor en kundeservicemedarbejder i telefonen, eller hvis vi gør brug af manipulative metoder for at opnå små goder af den mere uskyldige karakter. Lige nu er der rigtig meget fokus på begrebet narcissisme, hvor en person manipulerer og handler til ens eget bedste. De er ofte meget selvoptaget og handler til egen fordel uden tanke på konsekvens for andre involveret. Det er også krænkeren, der voldtager og/eller yder psykisk eller anden fysisk vold. Helt i toppen af spektret har vi psykopaten -den ekstreme udgave af narcissten, der uden empatiske træk, jagter sine ofre og udnytter dem til fulde uden anger eller hensyntagen.

Selvom vi nok oftest anser krænkeren som værende den skyldige, så kan ”krænkerrollen” faktisk nogle gange blive aktiveret af en stærk offerenergi. At ofret opfører sig så tilpas underdanig, at det vækker den andens indre krænker, og man kan diskutere, hvem der i disse tilfælde har skyld og ansvar i disse situationer.

Selvindsigt: Mange der læser med her, vil ofte være præget af enten rollen som offer og/eller redder og meget lidt krænker. Måske dine evner som krænker, er helt fraværende? Hvis dette er tilfældet, så kan denne tekst måske hjælpe dig til at forstå, at nogen gange i livet, så kalder virkeligheden på, at du træder i krænkerens rolle og står op for dig selv.

 

Du bør være i stand til at være grusom.

Hvis ikke at du evner at være grusom, vil du være et oplagt offer for enhver, der er det. Faktisk vil det være umuligt for dig at respekter dig selv, før du lære at ”vise tænder”, og hvis du går i gang med at lære at ”vise tænder”, så vil du i den proces opdage, at du kan være farlig – måske endda rigtig farlig. Herfra vil du sikkert være mere villig til at kræve, at både dig selv og andre behandler dig med mere respekt.

Alt dette betyder ikke, at det at være grusom er bedre end ikke at være grusom. Det betyder blot, at det at være i stand til både at være grusom og til ikke være grusom, er bedre end slet ikke at være i stand til at være grusom.

- Jordan B. Peterson


 

Forslag: Få fat i din indre kriger ved at danse, til musik, der resonerer med energien. Læs mere om at danse >>>HER<<<


For alle roller gælder det, at der også findes sunde sider ved hver rolle. I ofrets tilfælde, er den sunde side, at ofret skaber situationer, hvor der er grobund for udvikling. For krænkeren gælder det, at vedkommende udfordrer og stiller krav. Den sunde side af redderen, omhandler coaching - at stille spørgsmål i forhold til at bevidstgøre og gøre ting forståelige, så episoden kan blive helet.


Det er selvfølgeligt meget vigtigt at understrege, at vi også kan være ofre for omstændigheder, der på det jordiske bevidsthedsplan er udenfor vores kontrol, og som ikke kræver selvransagelse eller ansvarlig handling. Jeg opfordrer heller ikke på nogen måde til bevidst vold (grusomhed) der kan være skadelig for andre, medmindre at der er tale om selvforsvar. Alle har i mine øjne ret til at være offer for omstændigheder, hvor ekstra opmærksomhed og healing i en periode er i fokus. Nogle gange er du også nødt til at agere redder eller hjælper i situationer, du ikke er herre over. Så i alt det, jeg har omtalt, så er der ikke regler uden undtagelser. Det er derfor op til dig, at lære at kunne kende forskel på, om en situation kræver øget opmærksomhed på nogle indre ubevidste dynamikker, eller du er indblandet i noget, der umiddelbart er uden for dit ansvar/skaberfelt.

 


Comments


Seneste blogindlæg

women.png

Tilmeld dig mit nyhedsbrev 

bottom of page